40 förslag för en tryggad livsmedelsförsörjning

Lantmännen och LRF har tillsammans presenterat en ny rapport med förslag på hur livsmedelsförsörjningen i Sverige kan tryggas och hur livsmedelskedjan kan bli mer robust.

Utbrottet av covid-19 har visat att en robust livsmedelskedja är viktigt för samhällets överlevnadsförmåga. Nu publicerar Lantmännen och LRF en ny rapport med förslag på åtgärder som kan stärka svensk livsmedelsförsörjning. Foto: Linda Engström

– Flera delar i primärproduktionen och i förädlingsledet av livsmedel behöver stärkas för att kunna fungera även vid kriser eller krig. Sveriges möjlighet att försörja befolkningen med mat under en utdragen kris har kraftigt försämrats de senaste 20 åren, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef i LRF, i ett pressmeddelande.

Det är företaget 4C Strategies som på uppdrag av Lantmännen och LRF tagit fram samanställningen, som innehåller en analys av nuläget samt 40 förslag på åtgärder för att skapa en robustare livsmedelsvärdekedja. Fokus ligger på primärproduktionen och i förädlingsledet.

– Livsmedelsindustrin i Sverige har genomgått en betydande strukturomvandling och det finns nu endast några få större anläggningar kvar i landet. Vi ser ett stort behov av att i närtid skydda strategiskt viktiga livsmedelsanläggningar mot bland annat expansion av bostadsområden, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

LRF och Lantmännen kommer nu att analysera lämpligheten i de olika förslagen. Man kommer även vända sig till viktiga samhällsfunktioner för att diskutera och förverkliga de viktigaste förslagen. Aktörerna ser samanställningen som ett viktigt bidrag till den offentliga diskussionen om livsmedelsförsörjningens kapacitet och betydelse vid allvarliga kriser och krig.

Några av förslagen i rapporten:

Regeringen bör föreslå att en kommitté tillsätts med uppdrag att analysera dagens och framtidens hot och risker utifrån samhällets sårbarheter, inklusive kritiska och gränsöverskridande beroenden på livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket bör, i samråd med länsstyrelserna och privata aktörer inom livsmedelsvärdekedjan, kartlägga vilka verksamheter och anläggningar inom primärproduktion, förädling, distribution och lagerhållning som är kritiska för totalförsvarets försörjningsbehov. Vid behov måste dessa verksamheter och anläggningar skyddas på ett lämpligt och balanserat sätt.

Totalförsvarets chefsmöte bör kompletteras med regelbundna möten för informationsutbyte mellan myndighets- och företagsledningar inom hela livsmedelsvärdekedjan.

Läs hela rapporten här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera