Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd

I mitten på november tog Landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en ny utredning om lagstiftningen som reglerar smittsamma djursjukdomar. Syftet med utredningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning.

Regeringen har tagit emot en ny utredning gällande smittsamma djursjukdommar. Foto: Carolina Wahlberg

Utredningen tillsattes av regeringen i december 2018, och nu är arbetet klart. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till vilka nationella bestämmelser som behövs för att komplettera den nya EU-förordningen. Målet är att den nya lagstiftningen ska säkerställa gott smittskydd,och tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson ser fram emot att ta del av den nya utredningen. Foto: Isabella Odmark

– I Sverige har vi ett gott smittskyddsläge, tack vare lantbruksnäringens och myndigheternas hårda arbete under många år. Det är viktigt att våra djur även fortsättningsvis får vara så friska som möjligt. Jag ser fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till att bevara den goda djurhälsan i Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

I betänkandet som nu lämnats till regeringen föreslår utredaren att det ska införas en helt ny sammanhållen djurhälsolag med tillhörande förordning, som ska ersätta bestämmelser i ett antal olika lagar och förordningar som i dag finns på området. Precis som i dagens lagstiftning är det myndigheter, främst Jordbruksverket, som tilldelas bemyndigande att fatta beslut och meddela föreskrifter.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste