Uppdrag att se över djursjukvården vid kris eller höjd beredskap

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har fått i uppdrag av regeringen att se över det nationella försörjningsbehovet avseende djurens hälso- och sjukvård vid en kris eller vid höjd beredskap, framförallt vid krig.

Enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson är det viktigt att skapa en långssiktig beredskap gällande djurläkemedel. Foto: Isabella Odmark

I uppdraget ska myndigheterna tillsammans kartlägga samt bedöma behoven av handelsflöden för viktiga varor samt kompetens- och personalbehov. Myndigheterna ska även bedöma behoven av lagerhållning av nödvändiga djurläkemedel och andra strategiskt viktiga varor samt kompetensutveckling kring förebyggande åtgärder.

– Det är viktigt att vi nu ser till att skapa en långsiktig beredskap så att vi säkerställer vår försörjning av djurläkemedel vid kriser och inför en eventuellt höjd beredskap. De beroenden som finns mellan djursjukvård och humansjukvård behöver också bli belysta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Den 30 april 2021 ska uppdraget redovisas för regeringen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera