Utreder gårdsförsäljning av alkohol

En ny utredning har nu tillsatts av regeringen för att utreda om gårdsförsäljning av alkohol går att införa, utan att rubba på alkoholmonopolet. LRF välkomnar beskedet.

Ny utredning om gårdsförsäljning av alkohol tillsätts av regeringen. Foto: Mostphotos


Småskaligt producerade alkoholhaltiga drycker har den senaste tiden ökat både i efterfrågan och utbud. Men i dagsläget tillåts ingen försäljning utöver den som sker på Systembolaget. Nu meddelar regeringen att en särskild utredare är tillsatt för att undersöka om och i så fall hur en gårdsförsäljning skulle kunna möjliggöras.

– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt, i ett pressmeddelande.

Tredje gången

Två gånger tidigare för tio år sedan har gårdsförsäljning av alkohol utretts av regeringen, enligt Sveriges radio. Den utredning som nu tillsatts är ett resultat av januari-avtalet där Centerpartiet har drivit frågan.

En ändrad lagstiftning skulle enligt LRF möjliggöra för producenter att kunna erbjuda besökare att köpa hem hantverksmässigt tillverkad alkohol. Branschen som i dag, före pandemin, skapade cirka 5 500 arbetstillfällen skulle därmed också kunna utvecklas än mer.

I regeringens utredning ingår, förutom en bedömning om huruvida en försäljning skulle behöva begränsningar till viss typ av produktion, bland annat en analys av vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära.

Hur och inte om

I utredningen är en central förutsättning för införandet av gårdsförsäljning att detaljhandelsmonopolet säkras. Enligt LRF:s bedömning skulle en kontrollerad försäljning varken vara ett hot mot Systembolaget eller öka konsumtionen av alkohol.

– Om landsbygden får möjligheter att utveckla företagande med de råvaror och resurser som finns lokalt, så öppnas en stor potential till nya jobb, ökade skatteintäkter och en blomstrande landsbygd. LRF är angeläget om att den tillsatta utredningen nu fokuseras på hur – inte om – gårdsförsäljning ska kunna tillåtas, säger Anna Karin Hatt.

Uppdraget som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, centerpartier och liberalerna ska redovisas senast den 7 december 2021.
 

Antal företag har de senaste åren ökat med drygt 50 procent, från 555 till 870 stycken

Svensk dryckesbransch står för tio procent av Sverige livsmedelsexport, att jämföra med övriga EU:s 30 procent

Dryckesbranschen i Sverige omsatte före pandemin cirka två miljoner kronor.

Dryckesproducerande företag finns i alla Sveriges län och i 218 av samtliga 290 kommuner.

Källa: LRF

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera