Fågelinfluensa konstaterad i Skåne

En kalkonbesättning i Skåne har rapporterats inneha fågelinfluensa efter positiva provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Arkivbild kalkoner. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Denna typ har inte visat några tecken på att kunna smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom. Foto: Carolina Wahlberg


Runt den smittade besättningen där fågelinfluensa av typen H5N8 nu konstaterats i Skåne har restriktionsområden införts efter beslut från Jordbruksverket. Då en spärrförklaring även har beslutats om får inte heller djur eller djurprodukter lämna gården. Fåglarna på gården kommer enligt Jordbruksverket att avlivas och en sanering av anläggningen kommer att ske.

Höjd skyddsnivå

Från och med den 6 november i år gäller skyddsnivå 2 i hela Sverige efter ett beslut från myndigheten. Beslutet innebär att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns undantag.

– Att fågelinfluensa nu upptäcks i Sverige är inte oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning, i ett pressmeddelande.

För den aktuella kalkonbesättningen gäller dock skyddsnivå 3 det vill säga att skärpta krav införs kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Det råder även förbud mot bland annat transporter och förflyttningar av fjäderfä och kläckägg.

Skydda tamfåglar

Enligt Maria Nöremark, tf biträdande statsepziootolog på SVA cirkulerar fågelinfluensa i vilda fågelpopulationer i Europa just nu, men hur omfattande förekomsten är i landet vet man inte.

– Det är sannolikt att vi kommer att upptäcka fall på vildfågel, och det finns en risk för att fler fjäderfäbesättningar och andra tamfåglar ska smittas. Därför vill vi påminna om att det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar.

Jordbruksverket uppmanar djurägare i hela landet att vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste