Ökad kapacitet och utrustningsnivå i Ropa Keiler

Ropa tillverkar maskiner för plantering och skörd av grödor som potatis och betor. I sin bogserade upptagare Keiler 2 Classic har man inför säsongen 2021 förbättrat standardutrustningen och infört flera nya tillval för enklare och mer effektiv skörd.

Ropa Keiler 2 Classic kommer nästa år att vara utrustad med en större potatisbunker som standard som ger ett ton högre kapacitet än tidigare. Bland tillvalen finns nu fler möjligheter till automation för att underlätta styrning och övervakning för en effektivare skörd. Foto: Ropa

Den tyska lantbruksmaskintillverkaren skriver i ett pressmeddelande att man bland annat utrustat potatisupptagaren Keiler 2 Classic med en större så kallad ”XL-bunker”, vilket är behållaren där den skördade grödan samlas upp, på prov under årets säsong och kommer införa den som standard till 2021 års modeller. Det innebär en ökad bunkerkapacitet från sju till åtta ton, med viss variation beroende på sort.

Teleskopisk axel

Annan standardutrustning är bland annat upptagarens helhydrauliska drivning, Isobus-styrning och den teleskopiska axeln som ger spårvidder på 3–3,5 meter. En ram som möjliggör snabbväxling av skördeutrustning tillåter en större flexibilitet då även lök och andra liknande grödor kan skördas.

Bland tillvalen finns flera nyheter hos Keiler 2 Classic. Ropa erbjuder nu en hastighetsberoende, lastavkännande automatik mellan sållmattor och transportband för att minska risken för förstoppning vid stora skördemängder.

Större terminal

Det finns också möjlighet att installera en våg på den nya större bunkern som består av sex stycken vågceller, som ger föraren möjlighet att avläsa skördemängden per hektar och även en bättre överblick över hur mycket vikt som lastas över på fältvagnar. I den större varianten av Isobusterminaler 1200, som också finns som tillval, kan denna vägningsprocess övervakas direkt i potatisupptagarens egen skärm.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste