Drygt 190 miljoner till livsmedelsforskning

Fyra nya centrum som ska bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan har fått finansiering från forskningsrådet Formas. Totalt är det 192 miljoner kronor som ska fördelas.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

– Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv vilket känns enormt viktigt. Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas, i ett pressmeddelande.

Samskapande mellan aktörer

Formas gick tidigare ut med en utlysning med syftet att skapa starka tvärvetenskapliga forskningscentrum i samverkan med näringslivet, och som ska föra forskning och praktik närmare varandra. Ett konsortium kunde söka totalt 12 miljoner kronor per år under fyra år, med möjlighet till förläggning. Det fanns ett krav om medfinansiering från näringslivet på 15 procent. Totalt inkom 16 ansökningar, och en internationell panel valde sedan ut de fyra ansökningar som nu får finansiering.

– Det behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samskapande mellan aktörer med olika perspektiv för att bidra till omställning i livsmedelssystemet, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas.

Hela Sverige

Huvudsätena för de nya centrumen, som kommer bygga på samverkan mellan näringsliv och akademi, kommer hittas i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås. Forskningen ska ske i nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.

– En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan. Jag har förhoppningen att livsmedel är ett prioriterat område i den kommande forskningspropositionen, så att vi kan fortsätta att bygga kunskap inom hela livsmedelssystemet, avslutar Formas generaldirektör Ingrid Peterson.

Beviljade centrum:

 

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future

Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm

Totalt sökt budget (sek): 48 000 000

Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland och Region Stockholm

 

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

Huvudsökande organisation: Örebro Universitet

Totalt sökt budget (sek): 47 942 322

Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA och Coor 

 

Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST

Huvudsökande organisation RISE, Borås

Totalt sökt budget (sek): 47 996 020

Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB och ICA

 

SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems

Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala

Totalt sökt budget (sek): 47 999 996

Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött och Svenska Vallföreningen

 

Källa: Formas

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste