”Den som jobbar med de här frågorna och är på topp, den kommer också att få den bästa kompetensen”

Att skapa en attraktiv arbets­plats har de senaste åren blivit av allt större vikt. För att hjälpa lantbrukare med frågor som rör personal, rekrytering, arbetsmiljö och strategisk ledning lanseras nu tjänsten HIR arbetsgivare.

 

– På en attraktiv arbetsplats har man kul på jobbet. Det är högt i tak, man får vara med och påverka och har möjlighet att utvecklas. Att ha tydliga rutiner och en god ordning och reda, där det är lätt att komma in i arbetet är också viktigt, säger Sara Johnson, utvecklingsansvarig på HIR Skåne. Foto: Annie Anderberg

– Vi har sett ett stort behov under många år bland våra kunder och lantbruksföretag. Det är många som har växt och expanderat och helt plötsligt står med jättemånga anställda. Det innebär att man har många nya frågor att hantera som ligger utanför produktionsfråg­orna, säger Sara Johnson, utvecklingsansvarig på HIR Skåne.

I våras gjorde HIR Skåne en enkätundersökning kring ämnet och enligt Sara fick de då svart på vitt att de större företagen med flera anställda absolut har behov av hjälp kring den här typen av fråg­or, som rör arbetsmiljö och personal.

Arbetstillstånd och rekrytering

Exakt vilka frågor man behöver hjälp med varierar beroende på vilken typ av verksamhet man driver. Men Sara lyfter bland annat bär- och grönskasodlare som ofta har många säsonganställda och som kan behöva hjälp med bland annat arbetstillstånd för den utländska arbetskraften.

– Vi tror även att företag kan behöva hjälp vid rekrytering. Så i den här rådgivningstjänsten kommer vi att erbjuda stöd i rekryteringsprocessen om man till exempel ska anställa en djurskötare eller lantarbetare. Sedan kommer vi också att erbjuda rådgivning inom strategisk ledning, organisation och ledarskap. Men det kommer vi att ta efter hand. Först och främst kommer det att handla om arbetsmiljö, HR och rekryteringsfrågor.

Hur kommer rådgivningen gå till?

– Dels kommer man att kunna höra av sig med akuta frågor. Men som vi har tänkt, i den bästa av världar så tänker vi att vi börjar att sälja in ett 30 minuters gratis kartläggningssamtal. Det ska vara väldigt agilt och behovsanpassat. Efter det samtalet kommer vi fram till vad lantbrukaren kan tänkas behöva hjälp med. Vi tänker jobba väldigt kundanpassat, säger Sara.

Hon berättar att HIR Skåne tidig­are har en del rådgivning som tangerar de här ämnena. Men en del områden är helt nya.

– Vi har laddat upp och förberett så att vi har kompetensen helt klart inom arbetsmiljö, HR, rekryteringsprocesser och arbetstillstånd. När det gäller strategisk ledning, har vi delar av den kunskapen själva och sedan kommer vi att samverka med andra aktörer där vi känner att vi inte kan. Vi sätter i gång och lär oss under tiden.

Stor intresse

Tjänsten sjösattes i vecka 43, så allting är fortfarande väldigt nytt. Men tjänsten har testkörts under våren.

– Vi tror att intresset borde vara stort på sikt. Allt det här går ut på att man ska kunna sova gott om natten. Den ena delen handlar om att man som arbetsgivare ska kunna checka av måsten som lagar. Den andra delen som är minst lika viktig är att hjälpa till för att komma igång med de här större frågorna. Hur får jag med mig personalen att jobba förebyggande kring arbetsmiljöarbetet för att undvika allvarliga olyckor? Att jobba med det på riktigt, inte bara checka av det man måste, säger Sara.

Mjuka värden

Att vara attraktiv som arbetsgiv­are, det är den viktigaste frågan av alla, menar Sara.

– Att man känner gemenskap, att man har en möjlighet att påverka, att det finns fungerande relationer och att man trivs på arbetsplatsen. Den som inte jobbar med de här frågorna kommer inte vara den som får den bästa arbetskraften. Den som jobbar med de här frågorna och är på topp, den kommer också att få den bästa kompetensen, säger hon.

Konkurrensen är stor bland gröna företag, så att hitta och behålla bra kompetens är en jätteutmaning. Därför är det här väldigt viktiga bitar att ta tag i om man vill driva ett lönsamt företag, menar Sara.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste