Sökhundar ska hitta ogräs och skadegörare

Att söka upp och identifiera växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs är ofta kostsamt och tidskrävande, och angrepp kan skapa stora förluster i skörden. Därför startar nu ett nytt projekt där man ska testa hur sökhundar kan användas för att hitta förekomst på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg.

Sökhundarna ska i projektet användas för att hitta ogräs och skadegörare i fält men också på maskiner och utrustning. Foto: Hushållningssällskapet

Projektet koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och Hushållningssällskapet ansvarar för att ta fram material som behövs till hundarnas inlärning, som bland annat ogräsfrö och växtskadegörare som orsakar stinksot och klumprotsjuka. De praktiska testerna kommer ske på bland annat Naturbruksskolan Uddetorp i Skara, hos lantbruksföretag samt på spannmålsanläggningar.

– Till en början kommer vi undersöka på vilket sätt hundens sökförmåga kan vara till nytta inom växtodling. Den senaste tiden har sökhundar börjat användas flitigt för att söka efter granbarkborrar, det är ett exempel på när hundars förmågor kan leda till ekonomiska vinster och effektivisera arbetssätten. Vårt uppdrag är titta på vilka behov som finns inom lantbruket och om det finns sådana möjligheter även där, berättar Elin Karlsson, yrkeslärare inom hund på Naturbruksförvaltningens vuxenutbildningar, i ett pressmeddelande.

Plats och tillfälle

Under projektets gång kommer projektgruppen undersöka vilka typer av växtskadegörare och ogräs som hundarna kan söka upp, samt vilka platser och tillfällen då det är mest lämpat att använda sökhundar. Man kommer även titta på hur en affärsmodell för sökhundar inom växtodlingsbranschen skulle kunna utformas och hur arbetet skulle kunna bidra till lönsamhet för såväl hundförare som växtodlare.

– Det skulle exempelvis kunna handla om att hyra in ett hundekipage för att kontrollera en leverans med utsäde innan den används för sådd eller att göra det säkrare att hyra in maskintyper man inte har på den egna gården genom att en sökhund först kan kontrollera att maskinen är fri från spår av ogräs och växtskadegörare, säger Per-Erik Larsson, agronom och yrkeslärare inom växtodling.

Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning leder projektet och Hushållningssällskapet ansvarar för att ta fram material för hundarnas inlärning. Foto: Hushållningssällskapet

Lönsam affärsmodell

Enligt Hushållningssällskapet har man genom sin nära kontakt med lantbrukare goda möjligheter att samla in material till hundarnas inlärning samt förmedla kontakt mellan aktörerna inom affärsmodellen.

– Målet är att kunna bygga en affärsmodell som kan vara lönsam för båda parter och kan introduceras på marknaden, säger Jörgen Holmén, projektledare på Naturbruksförvaltningen.

Projektet finansieras av EU-programmet EIP-agri och utförs i samarbete mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Svenska brukshundsklubben, Hushållningssällskapet, Institutionen för mark och miljö samt Institutionen för ekologi på SLU. Utöver det deltar också utsädesodlarna Nillar AB och Johan Klostergård i projektet.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste