Fler söker sig till yrkesbiodling

Intresset för biodling har ökat kraftigt de senaste åren och fler vill ta steget in på en yrkesmässig bana. Nu startar Fristads Folkhögskola en ny yrkesutbildning som kan möta nya behov i en bransch under förändring. 

 

Richard Johansson har lång erfarenhet inom branschen. Han har utbildat både i nybörjarkurser och yrkesbiodlare på yrkeshögskola tidigare, dessutom är han själv yrkesbiodlare i det egna företaget Lyckå Bigårdar med 400 bisamhällen i Blekinge. Foto: Privat


– Det är viktigt med bra utbildning för att kunna utveckla branschen. Yrkesbiodlingen växer och behovet av den. Vi ser också att det är fler och fler företag som är kopplade till bi­­odling som startar nu, säger Richard Johansson, yrkesbiodlare och kursansvarig för den nya utbildningen. 

Våren 2021 startar Fristads Folkhögskola den nya yrkesutbildningen för den som vill ta steget från hobbynivå till yrkesbiodlare. 

– Vi ser att biodling har blivit väldigt populärt de senaste åren och det anordnas många nybörjarkurser. Men att driva ett biodlingsföretag är något helt annat och då krävs kunskap i företagande, att man ska kunna planera, genomföra och utvärdera ett verksamhetsår, förklarar Richard. 

Utbildningen innefattar även att man lär sig system­atisk skötselsätt och rationell hantering av kuporna. Men också vad som krävs av produktionslokaler och att kunna utforma för en större hantering. 

– Det är de bitarna som vi kände inte finns i dag. Så därför så fyller denna skol­an en viktig funktion för att vi ska kunna fortsätta och utvecklas. 

Vad ligger bakom det ökade intresset för biodling?

– Vi ser att bina har fått stort medialt intresse, men egentligen alla pollinerare. Utan dom blir det varken frukt, bär, blommor eller grönsaker. På många ställen så minskar de vilda pollination­erna och då blir honungsbin och biodlarnas betydelse ännu större, både för livsmedelsförsörjning och för att bevara biologisk mångfald. 
 

Den nya yrkesutbildningen för biodling är en ettårig distansutbildning på halvfart med träffar varje månad på Fristads Folkhögskola. 
Foto: Mostphotos

Inte bara honung

Richard berättar att bara de senaste fem åren så har det tillkommit tusentals nya biodlare i landet. Branschen växer, men den breddas också. 

– Det handlar inte längre om att bara producera stora mängder honung utan nu finns efterfrågan på andra biprodukter såsom pollen, propolis och birelaterade tjänster som exempelvis pollineringsuppdrag till äppelodlingar. Det finns också ett stort intresse för föreläsningar och turism.  

Det är en spännande utveckling med stora förändringar, påpekar Richard. 

– Vi ser mycket nytänk inom branschen. Det utvecklas till exempel nya rationella kupor och det jobbas mer med ergonomiska frågor. 

En jämlikare näring

När vi pratar med Richard är det en vecka kvar på ansökningstiden till den ettåriga utbildningen. Hittills har det sökt 65 personer till de 20 platserna i spannet 22 till 65 år. Enligt Richard är det ett generationsskifte som pågår inom branschen, där yngre förmågor kommer in i den tidigare äldre yrkeskåren. 

Men han ser också bland de sökande att det är en väldigt jämn spridning bland könen. 

– Biodlaryrket har ju traditionellt sätt varit väldigt mansdominerat men det förändras nu och det är fler kvinnor som upptäcker biodling. 

Mer än en bi-syssla

De flesta som sökt till utbildningen vill ta steget till att ha det främst som deltidssysselsättning men det finns även de som satsar på heltid. 

– Det är en säsongsbransch så många har en annan sysselsättning vid sidan om eller under vintern och jobbar med honungsproduktion och pollineringsuppdrag på sommarhalvåret. Men vi har också ett antal stora företag med anställda och verksamhet året runt. 

Är det en stor investering att starta yrkesbiodling?

 – Vi har ganska små inve­steringskostnader för att komma igång om man jämför med andra delar i gröna näringar. Men det är mycket man ska ha, i lokaler och utrustning för honungshantering. Man ska upp i ganska stor omfattning för att det ska bli lönsamt, det beror på hur mycket man vill förädla. Men man kan få en väldigt god avkastning. 

Vilka utmaningar möter bi-branschen i dag? 

– Framförallt är det honungsfusk som är ett utbrett problem. Det är en ödesfråga för branschen med förfalskad honung. Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen. Och det är såklart ett bekymmer att vi konkurrerar med förfalskade produkter som kan produceras mycket billigare än den riktiga varan som bina ska tillverka. 

– Sen har vi bihälsoproblem. Många länder brottas med olika sjukdomar som leder till bi-död. I Sverige är det varroa-kvalster som orsakar mest problem. Det behandlar vi mot men det är inte alltid det fungerar. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste