Måste jag utveckla mitt företag?

Krönika: Ja! Svaret på frågan i titeln behöver egentligen inte vara längre än så. Orsaken till detta korta svar är att på grund av att världen runt oss hela tiden förändras behöver alla företag utvecklas. Men utveckling behöver ju inte alltid betyda tillväxt eller verksamhetsförändring utan utveckling kan ju innefatta många andra delar. Detta som rationalisering och kostnadseffektivisering, samarbeten, differentiering i val av grödor, specialisering, med mera.  

 När min far gick bort
för några år sedan gick jag genom hans pärmar från nästan 40 år som lantbrukare. Då hittade jag många dokument som frambringade minnen från barndomen men det mest intressanta var ändå att se hans avräkningar för sålda produkter (exempelvis spannmål, ärtor, och mellankalvar) och jämföra dessa med kostnaderna för insatsmedel. Det förvånar nog ingen som läser detta att prisutvecklingen på insatsmedel har gått åt ett håll och prisutvecklingen på försålda varor åt ett annat håll under denna period. Gården som min far drev i början på 80-talet var på cirka 50 hektar och idag odlar vi lite drygt 200 hektar – med i princip samma lönsamhet.

Varför då skriva en krönika där innehållet är så uppenbart och självklart för alla som ägnar sig åt lantbruk? Svaret på den frågan är att jag, precis som med mina tidigare krönikor, vill utmana lantbrukare att tänka mer som företagare och mindre som ”lantbrukare”. 

Om man ska generalisera mycket så är lantbruket en bransch som upplevs konservativt och har svårt att tänka i nya banor. Detta är inte något som är unikt med just lantbruket utan det finns många konservativa branscher. Men just inom lantbruket upplever jag att man kan vara extra ovillig till förändring. Vi upplever i dag en förändring i samhället som går mycket snabbt. Personligen tror jag inte att förändringarna i samhället nu går så mycket snabbare än för 10 eller 20 år sedan egentligen. Utan det är mängden information som vi får löpande som gör att vi upplever förändringarna snabbare nu. Jag kan ha helt fel i mitt antagande men det är inte det viktiga i detta påstående utan det faktum att världen är, och har alltid varit, i konstant förändring. Att vara konservativ och obenägen till förändring när världen runt förändras är farligt för ett företags framtid.

Det finns många duktiga företagare inom svenskt lantbruk och det är alltid inspirerande att läsa om dessa och vad de gjort för att ”lyckas”. Jag sätter ”lyckas” inom citattecken eftersom definitionen på lyckas varierar mellan olika individer och det är inte så att den som är störst är den som är mest framgångsrik. Jag försöker alltid lära mig av hur andra gör (även av deras misstag) och jag uppskattar när lantbrukspressen skriver om framgångsrika lantbruksföretagare för de är en inspirationskälla för oss andra. Dessa företagare har ofta förstått att om man vill lyckas måste man göra en förändring, ibland stor ibland liten.

Utveckling handlar inte om tillväxt utan det handlar om att följa med i den förändring som sker i samhället, förstå vad kunden vill ha och göra det så rationellt och effektivt som möjligt. Det enda vi kan vara säkra på när det gäller hur samhället ser ut i framtiden är att det inte kommer vara som det är i dag. Är man inte villig att vara med på den förändringsresan kommer man ha svårt att klara sig i framtiden – det är garanterat så.

Det enda som egentligen sätter gränserna är du själv och dina idéer.
 

 

Christoffer Anderson
Fiestad Management AB

Artikeln publicerades måndag den 23 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste