Ny märkning för biologisk mångfald

Svenskt Sigill lanserar en ny interaktiv märkning för livsmedel, som ska öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar en hållbar odling.

Den interaktiva märkningen hejbonde.svensktsigill.se ska ge konsumenterna ökad kunskap om hur varan bidragit till biologisk mångfald. Foto: Isabella Odmark

Enligt en ny Sifo-undersökning, som är utförd på uppdrag av Svenskt Sigill, så vill två av tre konsumenter veta mer om hur olika livsmedel bidrar till biologisk mångfald. Enligt undersökningen uppger 49 procent av de svarande att de har koll på vilka produkter och märkningar i matbutiken som bidrar till biologisk mångfald, och sju av tio kan tänka sig att betala mer för ett livsmedel eller produkt från en gård som bidrar till biologisk mångfald.

Den nya märkningen hejbonde.svensktsigill.se ska därför bidra till att öka konsumenters kunskap och förståelse om hur produkter och livsmedel odlade av Svenskt Sigill-bönder bidrar till biologisk mångfald och hållbarhet.

– Minskningen av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi vill visa konsumenten hur hens val i matbutiken kan skapa boplatser och mat för insekter, fåglar och vilt i odlingslandskapet. Genom att scanna en QR-kod kan du besöka bonden och se hur gården arbetar med hållbarhet på riktigt, säger Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig på Svenskt Sigill, i ett pressmeddelande.

Genom QR-koden på förpackningarna i butiken kan konsumenterna både ”träffa” lantbrukarna och få en djupare förståelse för hur de jobbar för ökad hållbarhet och biologisk mångfald. I det pågående pilotprojektet ingår lantbrukare från elva gårdar, en av dem är Linnéa Henrysson från Björnstorp i Småland.

– Vi har planterat blommande fältkanter runt våra åkrar för att ge mat och skydd till insekter, fåglar och vilt vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald. Vi jobbar också ständigt för att bli bättre och minska vår klimatpåverkan. Vi sprider stallgödsel på ett sätt som minskar risken för avgång av den starka växthusgaser lustgas eller använder lustgasrenad mineralgödsel, berättar Linnéa. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste