Årets skörd gav 6 miljoner ton spannmål

Jordbruksverket ­beräknar årets totalskörd av spannmål sex miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets resultat. En relativt hög andel med höstgrödor har hållit kvar produktionen på en hög nivå.

 

Årets skörd resulterade i en spannmålsproduktion på 6 miljoner ton, i nivå med förra årets höga skörd. Rapsskörden sjönk dock till 344 000 ton.Foto: Mostphotos


Torka efter vårsådden och även senare under odlingssäsongen har lokalt ­minskat skördeutfallet. Men ­flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna ­befaras bli obärgade.

Höstvetearealen minskade med mer än 20 000 ­hektar jämfört med förra årets rekordstora areal. Totalskörden av höstvete minskade med över 260 000 ton, vilket motsvarar en minskning med 8 procent jämfört med i fjol. 

Hälften av den totala spannmålsskörden utgörs av höstvete i år. 

Största havreskörden på sju år

Havrearealen ökade med nästan 35 000 hektar, och totalskörden av havre ökade med mer än 144 000 ton, till totalt 815 500 ton. Det ­motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med förra året. 

Årets havreskörd är den största sedan år 2013, och utgör i år 14 procent av den totala spannmålsskörden.

Totalskörden av vårkorn har preliminärt beräknats till drygt 1,4 miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets totalskörd. Nästan en fjärdedel av den totala spannmålsskörden utgörs av vårkorn.

Minskad rapsproduktion

Totalskörden av raps och rybs har preliminärt ­beräknats till 344 100 ton, vilket är 10 procent mindre än under 2019.

Odlingsarealen av ­höstraps, som är den i ­särklass mest högavkastande, minskade med nästan 6 700 hektar, eller 7 procent, ­jämfört med förra årets areal. 

Hektarskörden av höst­raps är i år också 5 procent lägre än fjolårsresultatet men i nivå med norm­skörden. Det har från en del håll rapporterats om utvintringsskador och glesa bestånd som orsaker till låga skördenivåer av höstraps.

Låg produktion av åkerbönor

Den totala skörden av åkerbönor har preliminärt beräknats till 56 500 ton, vilket är i nivå med förra årets totalskörd men 31 ­procent mindre än femårsgenomsnittet. Minskningen beror främst på att den odlade arealen med åkerbönor minskade med 24 procent jämfört med ­femårsgenomsnittet.

Hektarskörden av åkerbönor blev 13 procent lägre än under 2019, och ­tangerar femårsgenomsnittet, där den extremt låga hektarskörden från torråret 2018 är ett av de fem åren. 

Den totala skörden av ärter uppgår till 74 300 ton. Den är i samma ­storleksordning som både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet. Även årets hektarskörd av ärter är i nivå med både fjolårs­resultatet och femårs­genomsnittet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste