Skånes definition av närproducerat återkallas

Uppdaterad: I början av november beslutade regionstyrelsen Skåne att livsmedel från Danmark skulle inkluderas i begreppet närproducerat. Nu meddelar den styrande alliansen att beslutet dras tillbaka.

Allians för Skåne föreslår nu för regionstyrelsen att återkalla beslutet där Danmark innefattas i begreppet närproducerat. Foto: Mostphotos

”Begreppet har orsakat missförstånd”, heter det i alliansens pressmeddelande och blir därav bakgrund till att beslutet om regionens definition av närproducerat ska återkallas. Att livsmedel med ursprung och som är förädlade i Danmark även skulle räknas som ”närproducerat” har fått många att reagera och bland annat Miljöpartiet i Skåne ställde sig kritiska till beslutet.

– Vi underskattade symbolvärdet av att Danmark är med i den definition av närproducerat som regionstyrelsen antog nyligen. Vi har uppenbarligen inte lyckats att förklara vad beslutet egentligen betyder, därför drar vi tillbaka vårt förslag, säger Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna, i ett pressmeddelande.

Saknats definition

Minst 70 procent av livsmedelsbudgeten 2020 ska enligt Region Skånes miljöprogram utgöras av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel. Men då det saknas en definition för vad som räknas som närproducerat har andelen inte kunnat mätas och en geografisk begränsning gjordes.

Allians för Skåne menar att debatten som efter definitionsbestämmelsen uppstått gjort att sakfrågan har överskuggats.

– Definitionen har fått en del obefogad kritik, inte minst har Miljöpartiet medvetet spridit missuppfattningar. Men vi har också fått en del befogad kritik från livsmedelsbranschen. Vi kommer därför att föreslå regionstyrelsen att definitionen av ”närproducerat” återkallas, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

Uppfattningen om att missuppfattningar spridits är dock inget som delas av Miljöpartiet som menar att det är felaktigt. 

Efterfrågar vägledning

Enligt Anette Linander, gruppledare för Centerpartiet, kommer kontakt tas med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, för att påpeka att det därifrån bör komma en vägledning när det gäller vad som ska räknas i ”närproducerat”.

– Frågan är ju inte bara en fråga för Skåne.

Även livsmedelsbranschen kommer bjudas in till vidare diskussioner inför det nya miljöprogram som Region Skåne ska ta under våren 2021, uppger Gilbert Tribo som är gruppledare för Liberalerna.

– Det är viktigt att vi får veta vilka idéer och lösningar som såväl livsmedelsproducenterna som andra branscher kan bidra med.

Miljöpartiet välkomnar beskedet att dra tillbaka beslutet samt att berörda aktörer bjuds in till fördjupad diskussion. 

– Men varför har inte Alliansen gjort det tidigare? Varför togs beslutet utan dialog med de aktörer som faktiskt berörs? Självklart kan ett sådant här beslut inte fattas utan att lyssna på lantbrukarna och livmsedelsindustrin, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet, i ett pressmeddelande. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste