Så håller vi korna friska utan antibiotika – svenska erfarenheter sammanställs i ny rapport

På uppdrag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har svenska experter tagit fram rapporten Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden. I rapporten lyfts nyckelfaktorer som bidragit till Sveriges låga antibiotikaanvändning inom mjölkproduktionen.

I den nya rapporten Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden från FAO lyfts svenska framgångsfaktorer för minskad antibiotikaanvändning. Bild: SLU

I rapporten har experterna sammanställt svenska erfarenheter och vilka nyckelfaktorer som bidragit till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det gäller låg antibiotikaanvändning kombinerat med friska och högproduktiva djur. Genom rapporten kan nu regeringar, myndigheter och producenter runtom i världen ta del av de svenska framgångsfaktorerna, och inspireras till att hålla sina djur friska utan antibiotika. Enligt SLU är detta en betydande internationell insats för att bekämpa antibiotikaresistens bland djur och människor.

I rapporten lyfts följande nyckelfaktorer fram som bidragit till den svenska framgången:

  • Långsiktigheten i arbetet för god djurhälsa och välfärd; exempelvis förbjöd Sverige inblandning av antibiotika i foder redan 1986 och veterinärer har sedan 1960-talet inte haft rätt att försälja antibiotika.
     
  • Nära samarbete mellan djurbönder, veterinärer, universitet, myndigheter och departement. Ofta har initiativ kommit ”från fältet” vilket sedan utvecklats till ändamålsenliga regelverk. I många andra länder är angreppssättet det omvända med ”top-down”- reglering för användning av antibiotika.
     
  • Fokus på god djurvälfärd och sjukdomsförebyggande åtgärder (som inte inkluderar antibiotika). Dessa åtgärder minskar avsevärt behovet av antibiotika. I många länder maskeras undermålig djurhållning med rutinmässig tillförsel av betydande mängder antibiotika för att förebygga sjukdomar.

Experterna bakom rapporten kommer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges veterinärförbund, Växa Sverige, Gård- och Djurhälsan och Näringsdepartementet.

Läs hela rapporten här. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste