Regeringen föreslår åtgärder i rovdjursförvaltningen

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka rovdjursförvaltningen i landet. Bland annat handlar det om att öka möjligheterna till viltskadeersättning för lantbrukare, slopa de länsvisa miniminivåerna och förstärka anslaget för främjande av rennäringen.

Nu föreslår regeringen nya åtgärder gällande rovdjursförvaltningen. Bland annat vill ta bort taket för ersättning för både förebyggande åtgärder samt rovdjursskador som finns i viltskadeförordningen i dag. Foto: Björn Schubert

Målsättningen med att ta bort de länsvisa miniminivåerna är att skapa större möjlighet till flexibilitet och en mer ändamålsenlig rovdjursförvaltning. Regeringen menar att eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande. I förslaget, som nu skickas på remiss, föreslås att miniminivåer för björn, varg, järv och lo inte längre fastställs länsvis utan enbart per rovdjursförvaltningsområde. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

100 procents ersättning

– Nu lägger vi förslag på att skapa en bättre rovdjursförvaltning i områden med många rovdjur. Vi säkrar också bättre ekonomiska förutsättningar för människor och företag som lever nära rovdjuren och vars djur behöver skyddas, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Isabella Odmark

Regeringen vill även ta bort stödtaket i viltskadeförordningen, som i dag innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta skador orsakade av bland annat stora rovdjur får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader.

– Vi höjer ersättningstaket från 80 till 100 procent för ersättning för både förebyggande åtgärder för att skydda sina djur samt ersättning vid rovdjursskador. Där kommer staten nu att stå för hela kostnaden, säger Jennie Nilsson, till TT/Svenska Dagbladet.

Förslaget måste godkännas av EU-kommissionen, men enligt regeringen förväntas ändringen träda i kraft den 1 januari 2021.

Till rennäringen

Regeringen föreslår även ett ökat anslag till rennäringen på 15 miljoner kronor under 2021 och därefter 12 miljoner kronor permanent. Syftet är att näringen lättare ska kunna möta utmaningar som kommer av klimatförändringar samt kunna förebygga och kompensera för skador som uppkommer till följd av rovdjursförekomst. Dialog kommer ske med Sametinget om hur medlen bäst kan användas.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste