29 skördar till klimatneutralt jordbruk

I slutet på november anordnade Lantmännen webbinariet ”Framtidens jordbruk – 29 skördar kvar”. Fullt fokus låg på omställningen till ett fossilfritt jordbruk till år 2050.

– Vi behöver samarbete i hela kedjan och vi måste tydliggöra värdet av att ha hållbara varor på marknaden, säger Lantmännens ordförande Per Lindahl, som lyfter fram bland annat växtförädling, växtskydd, insatsvaror, precisionsodling och anpassade odlingssystem som några av de områden som Lantmännen arbetar mot fossilfrihet i. Foto: Lantmännen/Johan Olsson

– Lantmännen har affärer i hela kedjan, från jord till bord. Det gör att vi har möjlighet att påverka den här utvecklingen, ta på oss ledartröjan och visa vägen mot ett hållbart lantbruk. Vi tror att vi kan öka skördarna med 50 procent och samtidigt minska klimatpåverkan och uppnå klimatneutralitet till 2050, inleder Lantmännens ordförande Per Lindahl.

För att lyckas krävs det enligt Per att värdet av det som produceras på gårdarna ökar, det krävs lönsamhet som möjliggör investeringar och det behövs ett tydligt genomförande av livsmedelsstrategin. I branschen menar han att satsningar behövs på forskning och innovation.

– Maten måste också få kosta lite mer. I dag är mat oförskämt billigt, den är så billig så att var femte matkasse som vi tar hem från butiken kastar vi. Det är helt orimligt, och en omöjlig väg om vi ska få till ett klimatneutralt lantbruk till 2050.

Testa i praktiken

Det är ett år sedan Lantmännen publicerade rapporten ”Framtidens jordbruk”, som ligger till grund för webbinariet. Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, jämför rapporten med en verktygslåda för att nå klimatneutralitet till 2050.

– Rapporten innehåller en teoretisk samanställning för möjligheterna vi ser framåt. Det är en värdefull plattform för vårt arbete, med det gäller att det fungerar i praktiken. Under året har vi därför börjat testa lösningarna på vår försöksgård Bjertorp.

Tekniken finns

Deltagarna är överens om att tekniken för att klara omställningen redan finns, och dagens moderator ställer frågan varför vi inte kommit längre?

– Det är egentligen först nu som tekniken är mogen, för en kostnad som är realistisk. Det är väl också nu som tillgången på fossilfri energi börjar matcha det behovet vi har, svarar Hans Larsson på YARA.

Enligt Jenny Näslund, energiexpert på LRF, är de främsta utmaningarna brist på ekonomiska resurser och lönsamhetsmarginaler för den enskilde lantbrukaren.

– Marginalerna ger inte utrymme för den utveckling eller investeringar som behövs för omställningen. Vi ser att det behövs konkurrensneutrala medel, så det svenska lantbruket fortsatt kan konkurrera med sina internationella motsvarigheter.

Enligt David Varverud från Energifabriken är nästa steg att hitta affären för lantbrukaren på gårdsnivå.

– Att kostnaden har en paritet till betalningen. Det gäller det att få ihop affären, men de praktiska problemen ska man aldrig acceptera att de finns.

Hans Larsson, YARA, menar att det också krävs engagemang i varje steg i kedjan.

– Lantbrukaren kan inte ta steget själv.

Enligt Jenny Näslund är kostnadströskeln högre i början av omställningen, men hon tror den kommer plana ut med mer och bättre teknik på marknaden samt större tillgång på fossilfria insatsmedel.

– De stöd som kan behövas för att kicka igång omställningen behöver vi de närmsta åren. Tittar vi bortom 2030 tror jag vi kommer se en annan prisbild.

Utredning pågår

Under webbinariet deltar även Helena Jonsson, Landshövding i Jönköpings län, som berättar om utredningen Fossiloberoende jordbruk, som ska presenteras den 28 januari 2021. En del i uppdraget är att hitta alternativ eller kompensation till återbetalning av dieselskatten.

– Vi kollar exempelvis på en biopremie, för att subventionera de förnyelsebara bränslena. Ett annat förslag är att titta på möjligheten att betala ett högre gårdsstöd om man kör fossilfritt, säger Helena Jonsson.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste