”För mig har det inte alltid varit självklart att plugga på Alnarp, eller att jobba inom de gröna näringarna”

För första gången fick en aktiv student hålla ett föredrag under Alnarps mjölkdag. Först ut blev Lantmästarstudenten och mjölkföreta­­­­g­aren Katarina Wolf, som bland annat pratade om hur man ska locka unga till branschen. 

 

– I vårt generationsskifte utgick våra föräldrar ifrån varje person, dennes intresse och tankar. Jag tror att fokus måste skifta från att företagets överlevnad är livsavgörande och istället läggas på varje individ som är med i generationsskiftet. Även de individer som man kanske absolut inte tror är intresserade av att ta över när man startar skiftet, säger Katarina Wolf. Foto: Privat

Katarina Wolf är 26 år och kommer från Rimforsa i Östergötland. Hon går sitt tredje och sista år på Lantmästarprogrammet på Alnarp. När hon inte studerar driver hon mjölkföretag tillsammans med sina bröder Martin och Johan. Hennes mamma är också en del av bolaget tills Katarina är färdigutbildad. 

– För mig har det inte alltid varit självklart att plugga på Alnarp, eller att jobba inom de gröna näringarna. Jag pluggade musik-estet på gymnasiet och har bott ganska många år utomlands och jobbat inom flera olika områden. Men jag hamnade ändå här till slut och för mig är det ett trovärdigt bevis på att man absolut kan locka unga in i mjölkbranschen, säger Katarina Wolf. 

Se till individen

2014 startade de inom familjen ett generationsskifte. Förra året löste de frågan om driften, bildade ett bolag och tre av fyra barn är intresserade och redo att ta över företaget. 

– Jag märker att många i min omgivning, både klasskamrater på Alnarp och unga lantbrukare hemma där jag bor, tycker att det är jobbigt och prata om generationsskifte. För det väcker så många funderingar och frågor.

Enligt Katarina går det att rada upp en massa klassiska tips om hur man ska lyckas med generationsskiften. Så som att börja i tid, låt det ta tid och att alla ska va med. 

– Men för mig är grundprincipen för att lyckas ganska enkel, och den går ut på att se till individen istället för att se till företaget. 

– Utan den inställningen från mina föräldrar, hade inte jag suttit här i dag och pratat. 

Fokus på unga

Lönsamheten är grundfaktorn för att öka mjölkföreta­g­andet i landet. 

– Så det enkla svaret på min fråga ”Vad behövs för att öka mjölken”, är ju förstås fler kor och fler företagare. Men svåra frågor har ofta inga enkla svar. Så jag ställer mig frågan hur vi gör för att komma dit. Det är inte så svårt att räkna ut att fokus behöver ligga på de unga för att hitta en lösning till problemet. Men hur ska vi intressera de unga? Frågar sig Katarina. 

Mycket handlar om hur den äldre generationen kommunicerar med den yngre kring saker som rör yrket, menar hon.

– Jag tror att man präglas mycket av det som ung och att bilden som förmedlas kan komma att förvandlas till en mer avig inställning längre fram i livet, som gör att man väljer att satsa på andra yrken. 

Hon menar att för att öka intresset för mjölkproduktion måste företagen bli bättre och modernare.

– Med bättre företagare menar jag inte främst förbättrade produktionsresultat, utan mer att vi måste bli bättre företagsledare, säger Katarina och utvecklar: 

– Jag tror att unga människor som ska ut i arbetslivet och jobba på gårdar ställer mycket högre krav på arbetsmiljö, dynamik i arbetsgruppen och själva ledningen. Mer i dag än vad man kanske gjorde tidigare. Därför är det viktigt att vi lägger tid och pengar på att jobba med de här områdena. 

Ligga i framkant

Med modernare företag menar Katarina företag med en större medvetenhet och benägenhet att anpassa sig efter omvärlden. 

– Jag tycker varken vi har tid eller råd att bli stämplade som en yrkesgrupp som inte bryr oss om frågor som miljö och jämställdhet. Den stämpeln tycker jag att vi har till viss del i dag.  Om vi istället skulle ligga i framkant när det gäller de här områdena, så kommer vi att skapa mycket attraktivare arbetsplatser och en yrkeskategori som kommer att locka till sig unga istället för att skrämma iväg dem.

Men det är en komplex fråga som kräver mycket arbete och en sak som spelar roll är utbildningen. Enligt Katarina har det varit ett ökat söktryck till både SLU och naturbruksgymnasier i år. Vilket hon menar är väldigt positivt. 

– Men jag tror också att det finns anledning att reflektera över vilka signaler som sänds ut från skolorna mot potentiella sökanden. Jag saknar en del i programbeskrivningen på SLU:s hemsida. Det står ”Bred kompetens behövs för att kunna lösa lantbrukets utmaningar”. Men var finns beskrivningarna om målen och visionerna för att till exempel öka mjölkinvägningen i Sverige och varför det är viktigt?

– Jag ser och möter många drivna elever på Lantmästarutbildningen men jag upplever att det av oss behövs en stor styrka och vilja, för det är långt ifrån alla på det här universitetet som delar vår målbild om att uppnå en ökad mjölkproduktion i Sverige. Sanningen är att jag oftare upplever att man går i motvind och ska vi få fler sökande och fler elever som väljer att utbilda sig för att sedan ge sig in i mjölkbranschen så tror jag det krävs ett helt annat förhållningsätt från universitetets sida. 

 

Några saker som enligt Katarina Wolf sätter käppar i hjulet för mer mjölkproduktion i landet:

  • Miljökonsekvensbeskrivningen. En process som försvårar och gör företagare mindre benägna att bygga ut.
  • Byggkostnader och kompetensen inom byggområdet.
  • Beteslagstiftningen. Utan att ta ställning i fråga så är beteslagstiftningen ytterligare ett exempel på att konkurrenskraften för svenska mjölkbönder är försvagad.
  • Sveriges livsmedelsstrategi. Det har gått tre år sedan den stod klar. Målen är tydliggjorda i strategin men jag vill se mycket mer från politiskt håll för att fullfölja livsmedelsstrategin och bevisa att framtidstron på mjölkföretagandet finns. Och inte bara i teorin. 

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 29 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste