Kan covid-19 sänka priset på ekogödning?

Corona i Danmark och afrikansk svinpest i Tyskland kommer att påverka den danska marknaden för biprodukter från slakteri­erna. Biprodukter som delvis nyttjas som ­råvaror i svensk ekogödning.

 

Flera faktorer som samspelar kan få effekter på gödningspriserna framöver.
Foto: Mostphotos. bilden är ett montage


Svenska ­producenter av ekogödning borde kunna förvänta sig sjunkande pris på danska ­råvaror till sina ­produkter. När EU för cirka sju år sedan ­öppnade för använda ­animaliska biprodukter i kategori 2 även till minkfoder steg råvarukostnader för gödningstillverkarna. Nu försvinner mink­foder som konkurrent om ­råvaran.

Danish Crowns ordförande Erik Bredholt konstaterar att den danska regeringens beslut om att slakta alla landets minskar även kommer att påverka Danish Crown. FOTO: Danish Crown

Utslaktning av dansk mink

Coronasmitta hos danska minkar har fått den danska regeringen att först besluta om att slakta ut alla drabbade mink­farmer. Regeringen har sedan ­beslutat med bred politisk majoritet om att slakta ut alla minkar i Danmark för att stoppa Coronasmitta hos minkar och risken för eventuella muteringar av viruset.

Dansk slakt tappar kund

Den danska minkuppfödningen är en viktig ­marknad för danska slakterier. Biprodukter från slakten blir till minkfoder. Enligt Danish Crowns ordförande Erik Bredholt så rör det sig om stora belopp.

– Vi förlorar ett tvåsiffrigt miljonbelopp runt 50 miljoner DKK (69 miljoner SEK) på att inte sälja minkfoder, säger Erik Bredholt till Landbrugsavisen. Vi måste istället hitta en annan avsättning för de biprodukterna. 

Dansk slakt ökar

Samtidigt som en viktig avsättning för biprodukter från slakten försvinner så ökar den danska gris­slakten. Neddragningar i tysk grisproduktion orsakade av afrikanska svinpest (ASF) får danska smågrisproducenter att försöka föda upp fler slaktgrisar i Danmark. 2019 exporterade Danmark 15 miljoner smågrisar till Tyskland och Polen.

En del av smågrisarna som gått på export tidigare föds nu upp i Danmark. Danish Crown räknar med att slakten kommer att öka med 10 procent de närmaste månaderna vilket innebär 15 000 – 30 000 extra grisar i veckan (för jämförelse så slaktar det största svenska slakteriet 13 000 grisar i veckan).

Danish Crown inför i december ett kvotsystem där producenter utifrån sina leveranser de senaste två åren får en leveranskvot. Grisar utanför kvoten betalas med ett avdrag om 142 DKK (195 SEK).

Ökad produktion, minskad efterfrågan

I Danmark kommer vi framöver ha en situation där produktionen av biprodukter från slakten ökar. Samtidigt innebär utslaktningen av dansk mink att efterfrågan på biprodukterna minskar.

Ökad produktion och minskad efterfrågan ger ett sjunkande pris på biprodukter. Som framöver även borde kunna märkas i den svenska produktionen av ekologisk gödning. Vilken effekt ett sänkt råvarupris skulle kunna få på gödningspriserna återstår att se.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste