Dags för skifte

Debatt: Inom vår näring finns det fortfarande en negativ inställning till jämställdhetsfrågorna. Det är ett problem som gör att vi missar möjligheter. Vi missar människor, idéer, nya produkter och verksamheter, och inte minst missar vi de unga. 

 


 

När LRF för elva år sedan startade LRFs Jämställdhetsakademi var det för att det saknades kunskap om hur framför allt företagandet fördelades mellan kvinnor och män. Kunskap är grundläggande för att kunna fatta beslut och utvecklas framåt. Det är grundläggande för att vi ska få insikt för att kunna lyfta blicken och förändra våra beteenden och invanda normer. Därför riktar Jämställdhetsakademin i år blicken mot unga lantbruksföretagare upp till 35 år. När jag läser årets rapport landar jag i tre ­insikter. 

 

1. Unga män äger betydligt mer än unga kvinnor. Tidigare undersökningar bland äldre har visat precis samma sak och mönstret gäller även den yngre generationen. Dessvärre är det så här det ser ut även i resten av samhället. Det finns en samhällsstruktur som gör att kvinnor äger mindre än män, det är ett problem eftersom ägande ger makt. Makt som kan användas till att skapa drömföretaget, investera, eller på det privata planet - makt att lämna en dålig och kanske till och med skadlig relation.

I vår rapport delar flera unga företagare med sig av sina erfarenheter. Lantmästarstudenten Katarina Wolf, ser två intressanta spår som kan skapa förändring kring ägande, att överlåtaren i ett ägarskifte tar större ansvar och behovet av en attitydförändring gentemot kvinnor i maktposition.  

 

2. En stor andel kvinnor upp­lever möjligheterna till finansiering som dåliga. Lantbruket är en kapitalintensiv bransch och regel snarare än undantag är att företagaren förr eller senare behöver söka extern finansiering. Tar man över genom ett generationsskifte, finns ett försprång och därmed är det viktigt att fundera över en bra och jämlik lösning när det väl är dags. Rapporten säger inget om varför kvinnors upplevelse är så pass mycket mer negativ än männens, men det finns forskning som visar att kvinnor och män bedöms olika av beslutsfattare när de söker kapital. Män beskrivs då som ”unga och lovande” och kvinnor som ”unga och oerfarna”. 

 

3. Unga lantbruksföretagare delar mer på hemarbetet än äldre generationer. Kvinnor är fortfarande de som utför mest oavlönat arbete i hemmet. De längtar efter mer egentid, medan männen främst längtar efter mer tid med familjen. Hur uppgifterna i hemmet delas upp, är upp till var och en. Men om fler kvinnor ska ha möjlighet att stärka branschen genom företagande och förtroendeuppdrag, behöver de lämna ifrån sig mer av det som måste skötas i hemmet. I rapporten beskriver företagarna Erik Ohlsson och Magnus Alskog sina olika erfarenheter. För Erik och hans fru har dialog och tydlig uppdelning av ansvar varit räddningen för att få ihop vardagen med ett litet barn. Magnus berättar att de är noga med att dela på arbetsuppgifterna i hemmet, ge varandra och sig själva egen tid och tid med familjen.   

Jämställdhet handlar inte om att dela allt exakt lika, utan om att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön. Tiden då maskiner alltid kördes av män, när män inte kunde vara föräldralediga eller kvinnor saknades i styrelserummen är över. Varken unga tjejer, killar eller andra personer som är framåtsyftande kommer acceptera att arbeta i en bransch där män är nummer ett och kvinnor får en andraplats. 

Precis som produkter, tjänster och marknader måste utvecklas, måste vår bransch utvecklas till en där kvinnor och män har samma möjligheter. Det blir en vinst för oss alla – företag som individer. 

 

Palle Borgström
Förbundsordförande LRF och ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi

Artikeln publicerades torsdag den 10 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste