Kan glesbygden få lika generösa regler som staden?

I staden tillämpas inte strandskyddet. Där tillämpas inte ­biotopskydd och där går det vanligtvis utmärkt att bygga på åkermark. I staden skjuts rovdjur direkt och näringsämnen från avlopp tillåts breddas orenat ut i vattendrag. Det är inte utan att man ­förstår många landsbygdsbors muttrande om negativ särbehandling. Samtidigt är det stadens oförmåga att föda sig själv som är grunden för lantbrukets välgång.

 

Nu föreslår strandskyddsutredningen omfattande ­lättnader i strandskyddet och mycket större geografisk variation i ­tillämpningen. Det är utmärkta förslag. Givetvis hotar inte mer generösa regler för bygglov i glesbygd allmänhetens tillgång till stränder. Sverige är generellt sett extremt rikt på stränder. Antalet meter strand per invånare och/eller turist varierar givetvis ­jättemycket. Därav det logiska i att även regelverket varierar mycket mellan olika områden. 

Till största delen avfolkas Sverige. Den utvecklingen vänds inte ens av vår kraftiga befolkningstillväxt. Koncentrationen till storstäderna fortgår. Det är viktigt att låta hela landet leva. Den helt kostnadsfria reformen att låta strandskyddet vara mer flexibelt, för att öka attraktiviteten att bygga och bo i glesbygd, borde vara ­självklar. 

Tyvärr är det inte alls självklart att glesbygden ska få samma ­möjligheter som staden. I tätort beslutar kommuner ­regelmässigt om exploatering av strandnära mark och åkermark. När ­lantbrukare söker bygglov för en egen villa på åkermark blir det inte sällan Nej. Att få stycka en tomt eller få bygglov nära strand är ännu mycket svårare. Men att som i till exempel Örebro stad till och med schakta bort åns strandkant mitt i stan och fylla ut med singel, för att bygga ett extremt kantigt och iögonfallande kulturhus, det går bra. Där den sista biotopens värde torde vara högst, är den i ­praktiken oskyddad.

Nu är det viktigt att vi kraftsamlar för att många förslag i strandskyddsutredningen blir verklighet. De många stadsbo-dominerade föreningar som kamouflerar sig i naturens färger och ser allt i svart, har såklart redan fördömt utredningens förslag. 

Vi kanske skulle behöva bilda lika många för-föreningar som stadsbor mobiliserar mot-föreningar? Då blir det mer jämvikt i remissvar och inlagor till myndigheter och domstolar.

Men låt oss för en stund glädjas över utredningens förslag, ta helg och njuta av den snö som förhoppningsvis kommer även till södra Sverige. 

Snart är det 2021. Jag trodde 2020 skulle bli ett bättre år. Pandemi fick jag för det. Så jag gör som jägarna och önskar er med glimten i ögat ett riktigt skitår 2021! Så ska ni se att det blir bra.

 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 23 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste