Beslut om övergångsperioden

Nästa period av EU:s gemensamma jordbrukspolitik skulle egentligen trätt i kraft vid årsskiftet, men har på grund av utdragna förhandlingar flyttats fram till 2023. År 2021–2022 blir en övergångsperiod, och nu har regeringen beslutat vad som ska gälla för landsbygdsprogrammet under perioden.   

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat att nuvarande landsbygdsprogram förlängs, samt att vissa åtgärder förstärks.

– Jag är nöjd med beslutet om landsbygdsprogrammets utformning kommande år. Regeringen stärker insatserna på både landsbygds- och miljöområdet och för en ökad konkurrenskraft i svenskt jordbruk. Programmet har stor betydelse för att vi ska nå målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Vissa stöd

De stöd som kommer tillföras pengar under förlängningsåren är bland annat vissa investeringsstöd, startstöd, förädlingsstöd, kompetensutveckling och rådgivning samt innovationsstöd (EIP). Enligt Jordbruksverket ska programmet godkännas av EU-kommissionen innan myndigheten kan öppna ansökan för de olika stöden, men troligtvis kommer de gå att söka från februari-mars 2021.

Stöd som inte kommer tillföras pengar är enligt Jordbruksverket bland annat miljöinvesteringar till engångsröjning av betesmarker och anläggning av tvåstegsdiken samt investeringsstöd för förnybar energi utanför jordbruket och småskalig infrastruktur.

Läs mer om tilldelningen på Jordbruksverkets hemsida.

Återhämtning covid-19

EU satsar även extra pengar i landsbygdsprogrammet för återhämtning efter coronapandemin. För Sveriges del handlar det om ytterligare 1,4 miljarder kronor som regeringen kommer fördela till stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Hur fördelningen kommer ske förväntas bli klart till våren.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste