SLU leder europisk forskning om djurvälfärd

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att driva och leda ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd inriktat på idisslare och hästdjur. Arbetet kommer ske tillsammans med flera andra europeiska länder.

SLU ska på uppdrag av EU-kommissionen driva och leda ett nytt referenscentrum för djurvälfärd inriktat på idisslare och hästdjur. Foto: Carolina Wahlberg 

Syftet med det nya referenscentrumet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning samt stödja medlemsländerna i deras offentliga kontroller på djurvälfärdsområdet.

På SLU är det Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) som koordinerar arbetet, och utöver Sverige ingår även Italien, Frankrike, Österrike, Irland och Grekland i konsortiet. Enligt SLU finns bland aktörerna en stor erfarenhet av forskning gällande djurskydd och djurvälfärd inom de olika djurslagen och ämnesområdena som centret ska driva.

– Sverige arbetar på flera olika sätt för att stärka djurskyddet inom EU och det är glädjande att vi nu även på detta sätt kan bidra tillsammans med andra europeiska länder, och använda oss av den stora djurskyddskompetens som vi har i Sverige, säger Håkan Henrikson, Sveriges chefsveterinär (CVO) på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste