Nyckelbiotoper - slutregistrerat 2021

Skogsstyrelsen meddelar nu att man nått sitt mål att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning senast vid årsskiftet. Beskedet innebär att myndigheten kommer använda en ny metod för dokumentation av naturvärden från och med den 1 januari.

Med ett nytt arbetssätt för dokumentering av höga naturvärden på plats avslutar Skogsstyrelsen nu registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan vid årsskiftet. Foto: Mostphotos

Enligt Skogsstyrelsen har man inväntat ett nytt arbetssätt kring hanteringen av naturvärden innan man kunnat avsluta nyckelbiotopsregistreringen, något som man nu menar är på plats.

Inte i lag

– Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen uppger att bakgrunden till beslutet om upphörandet av nyckelbiotopsinventeringen är att man kommit fram till att det inte är lämpligt att blanda tillsyn med nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn däremot innebär en kontroll av att lagstiftningen följs.

Endast fakta

– För skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir den stora skillnaden att vi inte kommer att registrera en eventuell nyckelbiotop. Däremot kommer vi att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån vad lagen kräver, uppger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen.

– Den andra skillnaden blir att vi endast kommer att samla in fakta om området som anmälan eller ansökan om avverkning gäller. När vi har gjort en nyckelbiotopsinventering har vi kunnat gå utanför området som anmälan eller ansökan gällt eftersom en nyckelbiotop kan ha andra gränser, men så blir det inte nu, fortsätter han.

God naturvård

Beslutet har enligt Skogsstyrelsen mött kritik från miljörörelsen och Länsstyrelsen som menar att risken för att skog med höga naturvärden avverkas ökar.

– Man kan argumentera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste