Är det okej att säga grattis?

Krönika: Svensk jordbruksmark ökar i värde med över 60 procent de kommande 50 åren kopplat till klimatförändringen. Förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Europa kommer ändras markant. Tillgång till vatten och bördig mark i Sverige kommer att vara en konkurrensfördel som påverkar åkermarkens värde när länder runt Medelhavet får allt större problem med torka. Klimatets effekter på prisnivåer runt om i Europa finns att läsa i “Climate change adaption in the agriculture sector in Europe” för den som vill förkovra sig med mer statistik inom området.

 

Men ska vi bara glädjas åt denna utveckling? I Mellanöstern uppstod jordbruk och boskapsskötsel troligen allra först. De äldsta lämningarna från jordbruk finns i Abu Hureyra, beläget i dagens Syrien. Klimatförändringar för trettontusen år sedan gjorde omgivningarna för torra och människor tvingades därifrån. I takt med att man lärde sig transportera vatten kunde utvecklingen i området fortsätta. Genom denna resa i tiden, likt årets julkalender, kan man fascineras över hur förutsättningar kan förändras på både kort och lång sikt och hur mänskligheten hanterar dessa förändringar.

Värdet i all ära men vi får inte glömma lönsamheten. Höga värden på åkermark gör det svårare för nästa generation att ta över. Stabila priser likt de vi sett under 2020 för gris, nöt och mjölk är förvisso bra, men fortsätter priser på åkermark att öka behöver intäktssidan följa med i samma riktning. Forskning och innovation inom den agrara sektorn behöver åstadkomma grödor, tekniker och affärsmodeller som möter de nya förutsättningarna, både odlingsmässigt och ekonomiskt.

Det spridda ägandet av mark som finns i Sverige kommer att bli viktigt i framtiden ur flera perspektiv. Det som underhålls ökar i värde och det ligger i den enskilde lantbrukarens intresse att förvalta naturresursen åkermark för kommande generationer, och inte minst för den egna plånboken. Det spridda ägandet säkrar också att andra intressen inte tar över markanvändningen. I länder där ägandet av jordbruksmark inte är spridd på många privata aktörer, kan andra ekonomiska intressen gå före att säkra livsmedels­produktion åt det egna landets befolkning. Långsökt för Sveriges del, visst, men man ska inte glömma bort att värna det man har.

Med rätt förutsättningar och den entreprenörsanda som kännetecknar svenska lantbrukare ser framtiden ljus ut. Som det brukar heta när man inte har kännedom om alla fakta och ändå ska uttala sig så säger jag; min samlade bedömning är – grattis Sveriges lantbrukare, ni sitter på en fantastisk tillgång!

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades söndag den 03 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste