Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Fågelinfluensan H5N8 har konstaterats på en kläckäggsanläggning i Skåne. De smittade djuren kommer avlivas, byggnaderna ska saneras och Jordbruksverket har beslutat om en spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna området utan deras tillstånd.

Ett nytt fall av fågelinfluensa H5N8 har konstaterats på en stor kläckäggsanläggning i Skåne. Foto: Arkivbild Carolina Wahlberg

Utbrottet av H5N8, som är mycket smittsamt mellan fåglar, har skett på en stor kläckäggsanläggning och smittan är konstaterad i två av företagets totalt tolv stallar. Enligt Jordbruksverkets beslut ska samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna avlivas och därefter ska byggnaderna saneras.

Skyddsnivå 3

Jordbruksverket har även upprättat restriktionsområden för fjäderfäanläggningar på ett område på 10 kilometer runt den smittade anläggningen. Inom restriktionsområdet gäller skyddsnivå 3, vilket bland annat innebär att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar samt förbud av vissa transporter och förflyttningar. Djurägare uppmanas även hålla uppsikt över fåglarnas hälsoläge.

– Myndigheter, fjäderfänäringen och det drabbade företaget arbetar med full kraft för att få kontroll över utbrottet, och minska risken för spridning av smittan inom anläggningen, och till andra besättningar. Utbrottet är naturligtvis bekymmersamt eftersom det rör en stor anläggning, och det finns många andra fjäderfäbesättningar i närområdet, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning, i ett pressmeddelande.

Från vilda fåglar

Enligt Jordbruksverket har smittan sannolikt spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Andfåglar som exempelvis gäss kan enligt myndigheten utsöndra stora mängder virus och rådande väderförhållanden gynnar virusets överlevnad i miljön.

– Risken för smitta direkt eller indirekt från vilda fåglar kommer att vara fortsatt hög under de närmaste månaderna så vi vill uppmana alla som håller fjäderfä att konstant upprätthålla goda smittskyddsrutiner, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Var uppmärksamma

Enligt myndigheten har totalt sju fall av högpatogen fågelinfluensa upptäckts under innevarande influensasäsong på vilda fåglar i Sverige, sex av dem i Skåne och ett på Gotland. Även en kalkonbesättning och en mindre gård med hobbyhöns i Skåne har hittills drabbats. Sedan början på november gäller skyddsnivå 2 i hela Sverige, vilket innebär att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag.

Jordbruksverket uppmanar djurägare i hela landet att vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Fynd av döda vilda fåglar rapporteras till SVA via länken rapporteravilt.sva.se.

Läs mer vad som gäller för de olika skyddsnivåerna här. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste