Satsar på växtförädling för svenska ärter

Nya stabila ärtsorter för svenska odlingsförhållanden som smakar bättre. Det är några av målen med ett nytt växtförädlingsprogram för ärter som nu dragits igång.

Några av de ärter som har levererats till det svenska projektet från genbanker runt om i världen. De nya ärtsorterna ska vara anpassade för humankonsumtion och för odling i ett föränderligt klimat. Foto: Cecilia Hammenhag

För att möta den ökande efterfrågan på svenskproducerat växtbaserat protein behöver ärtodlingen både utvidgas och bli lönsam. Det menar forskare på SLU och ett flertal näringslivsaktörer som nu startar ett nytt program för växtförädling av ärt inom ramen för SLU Grogrunds projekt ”Ärtan – garantin för framtidens gröna protein”.

Programmet ska omfatta såväl gulärter, konservärter och foderärt/proteinärt av både moderna och äldre sorter. Första steget i projektet är att ta emot 300 olika typer av ärtor som skickas från olika genbanker runtom i världen.

– Utöver dessa tar vi in ytterligare 50 moderna ärtsorter och även kultursorter såsom Rättviksärt. Vi ska ta tillvara de positiva egenskaperna hos både moderna och gamla sorter när vi tar fram de nya, säger Cecilia Hammenhag, projektkoordinator och forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

Cecilia Hammenhag är forskare och projektkoordinator för det nya växtodlingsprojektet vid SLU. Foto: Timmy Larsson

Klimatstabila och smakrika

Med projektet vill forskarna rikta förädlingens fokus mot en ökad produktivitet, förbättrad råvarukvalitet och att skapa ett mervärde i ärta för humankonsumtion.

Arbetet kommer handla om att identifiera en genetisk variation och leta efter önskvärda egenskaper att i nästa steg förädla vidare. Målet är att de nya ärtsorterna ska vara både stabila, passa svenska odlingsförhållanden och tåla variationer i vädret. Ett fokus i förädlingsarbetet kommer vara att hitta plantor med hög tolerans för vattenmängdstress och torka.

Ärterna ska också smaka bättre och fler användningsområden ska undersökas i projektet. Företaget FoodHills kommer delta i arbetet med råvarukvalitet.

– Vi tittar på ärterna utifrån olika aspekter, såsom smak, proteininnehåll, stärkelseinnehåll och bioaktiva ämnen som har gynnsamma effekter på till exempel hälsan. I framtiden tror vi att de nya ärtsorterna kommer att kunna användas på ett mer effektivt sätt inom livsmedelsindustrin. Fler ärtprodukter baserade på svenskodlad råvara kommer att finnas i matvarubutikerna. Det finns redan i dag en stor efterfrågan, men ett problem är att ärter ger för mycket bismak i vissa produkter och det är en av frågorna som belyses i förädlingsarbetet. Det ska bli intressant att jobba vidare med det ärtsortmaterial som det här projektet leder fram till, säger Bengt Persson, FoodHills.

Om tio år

Forskarna kommer dra igång redan detta år med att korsa sorter som finns att tillgå i dag och därefter kommer programmet byggas ut baserat på forskningsresultaten. Förhoppningarna är att nya ärtsorter kommer finnas på marknaden om cirka tio år.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, Lantmännen, FoodHills, Findus Sverige AB/Nomad Foods, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Sveriges stärkelseproducenter.

Läs mer om projektet här. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste