Slutpriserna för skörd 2020

Skördeutfallet blev något sämre än produktionen under 2019. Dock blev ­prisnivåerna över lag bättre ­skörden 2020 och bäst gick det för oljelin. För de ­ekologiska priserna fortsätter samtidigt den nedåtgående trenden från 2019.

 

Lägre produktion i Europa lyfte priserna på vete i Sverige. Foto: Carolina Wahlberg

Prismässigt är vete den spannmål som klarat sig bäst i 2020-års skördepriser. Tack vare en lägre produktion i Europa lyftes priserna på vete även i Sverige, och drog även med sig övrig spannmål. 

Den gröda som visar på störst uppgång för toppnoteringen är oljelin med en uppgång på 19 procent där Vara Lagerhus har en skördenotering på 389 kr / 100 kg.

Stor svensk skörd

Skörden 2020 beräknas av Jordbruksverket till 5,96 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd. Den är tre procent mindre än förra året, men tio procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Torka efter vårsådden och även senare under odlingssäsongen har lokalt ­minskat skördeutfallet. Men ­flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna blev otröskade.

Skörd 2020 kännetecknades enligt Lantmännen av ett stabilt skördeväder som resulterade i en intensiv skörd med låga vattenhalter och bra kvalitet.

Fortsatt nedgång för eko

Den ekologiska spannmålen har fortsatt trenden från 2019 med en svagare marknad. Varaslättens Lagerhus ­skriver i en kommentar att för den ekologiska spannmålen är det just nu större tillgång än efterfrågan på de flesta grödorna. Det gör att merbetalningen är på en lägre nivå än vad vi sett de senaste åren. Undantagen är raps och åkerbönor. 

Foderspannmålen ­sjunker över lag mer än kvarnvara. Och den ekologiska gröda som återigen har gått sämst är råg. 

Delad förstaplats för vete

I tabellerna är slutpriserna redovisade utan eventuella efterlikvider. Lantmännens efterlikvid har de senaste åren legat mellan 1,5-2,5 procent. Vallberga Lantmäns efterlikvid har legat runt 2-2,5 ­procent. Efterlikviden för KLF och Vara Lagerhus ligger ­historiskt på 2-6 kr/100 kg.

När högst utbetalda priser under hösten jämförs ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2020 noterades till 163 kr / 100 kg, och erbjöds av ett ­flertal ­aktörer; Lantmännen, Svenska Foder, Vallberga Lantmän och Swedish Agro. Toppriset ligger 14 kr högre än högsta nivån 2019. 

Vallberga Lantmän kunde betala bäst för maltkorn med ett pris på 161 kr/100 kg, 2 kr över ­toppriset 2019.

Högst notering för oljeväxter togs hem av Lantmännen i prisområde Skåne med ett pris på 382 kr/100 kg. 8 öre högre än 2019.

Kvalitetsregleringar 

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att ­leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, några har även proteinreglering för fodervete, vad som är accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

Volym eller areal

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill ­leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

Skillnaden kan få ­betydelse för det ekonomiska utfallet ett år som detta med avsevärt högre skörd i många områden än vad som kunde förväntas under våren när kontrakten skrevs.

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera. 

 

Skördepriser 2020, högsta pris i Sverige och förändring
  Högst notering (kr/100 kg) Förändring 2018/2019
Kvarnvete 163 +9%
Fodervete 161 +12%
Råg 132 +2%
Maltkorn 161 +1%
Grynhavre 160 +5%
Åkerböna 215 +6%
Raps 382 +2%
Oljelin 389 +19%

 

Prisområde Väst
Slutpriser för leverans i skördepool, kr/100 kg      
  Lantmännen Svenska Foder Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 151-163 155-163 162
Höstvete, foder 146-158 152-159 152
Vårvete - 166-174 -
Råg 116-128 - 132
Korn, malt 141-153 146-151 154
Korn, foder 124-136 133-140 134
Havre, gryn 146-158 151-159 158
Havre, foder 110-122 133-140 129
Åkerböna 190 204 198
Raps 358-364 349-351 364
Oljelin 375 - 389

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

Maltkorn avser Planet.

 

Prisområde SydoST
Slutpriser för leverans i skördepool, kr/100 kg    
  Lantmännen, Kalmar/Öland Swedish agro, Kalmar
Höstvete, kvarn 160-163 163
Höstvete, foder 157-160 159
Vårvete - 168
Råg - 124
Korn, malt 152-152 154
Korn, foder 135-135 137
Havre, gryn - 159
Havre, foder - 126
Åkerböna - 194
Raps 370-370 376

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3. .

Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

Lantmännen maltkorn avser Planet.

 

Prisområde Norr om mälaren
Slutpriser för leverans i skördepool, kr/100 kg      
  Lantmännen Svenska Foder, Grillby Swedish Agro, värmland
Höstvete, kvarn 143-158 148 151
Höstvete, foder 140-153 138 146
Vårvete 159-162 162 156
Råg 122 - 115
Korn, malt 136-149 145 140
Korn, foder 117-134 122 123
Havre, gryn 139-150 148 145
Havre, foder 107-124 122 110
Åkerböna - - 182
Raps 358-368 345 359

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3. .

Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

Lantmännen maltkorn avser Planet. Svenska foder maltkorn är Irina.

 

Prisområde Skåne/Syd
Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning, kr/100 kg        
  Lantmännen, skåne Svenska Foder KLF Vallberga Lantmän
Höstvete, kvarn 156-163 154-163 162 163
Höstvete, foder 152-158 151-159 155 161
Vårvete 167-173 166-168 179 177
Råg 121-127 123-125 123 -
Korn, malt 149-155 144-156 156 161
Korn, foder 130-136 132-140 135 142
Havre, gryn 153-160 150-160 155 160
Havre, foder 118-124 130-140 123 132
Åkerböna - 200-210 180 215
Raps 361-382 355-370 370 370

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Maltkorn av sorten Planet.

Lantmännens och Svenska Foders toppnoteringar för raps avser leverans i Karlshamn. Vallbergas rapspris gäller fritt hämtat gården.

Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

I tabellen ingår ej efterbetalning för KLF, Lantmännen eller Vallberga Lantmän.

 

Ekologisk spannmål, KRAV
Slutpriser för leverans i skördepool, med lägsta ortsavdrag, kr/100 kg          
  KLF Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Kalmar Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 254 240 222 229 223
Höstvete, foder 175 180 203 174 190
Vårvete 279 265 267 234 263
Råg 140 130 - 124 153
Korn, malt 240 250 - 254 230
Korn, foder 165 170 200 144 174
Havre, gryn 233 247 252 214 230
Havre, foder 165 160 200 154 158
Åkerböna 355 365 370 364 355
Raps 895 900 900 874 870

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Vara Lagerhus oljeväxter är inklusive oljetillägg.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste