Biosäkerheten viktigt när fågelinfluensa sprider sig

Den smittsamma sjukdomen fågelinfluensa H5N8 sprider sig i Sverige. Smittan har bland annat konstaterats på en stor kläckerianläggning i Skåne och nu även på en värphönsbesättning i Kalmar. Jordbruksverket uppmanar djurägare att hålla extra koll på biosäkerheten och förändringar i fåglarnas allmäntillstånd.

Bra biosäkerhet är enligt Jordbruksverket det bästa verktyget för att förhindra att få in smitta eller sprida smitta vidare. Foto: Carolina Wahlberg

I skrivande stund, i mitten på januari, har fem fall av den smittsamma sjukdomen bekräftats hos tamfåglar i Sverige med första fallet i november förra året. Smitta har även konstaterats hos vilda fåglar.

− Det är mycket olyckligt att vi nu har fått bekräftat att ännu en stor fjäderfäanläggning drabbats. Övriga Europa har drabbats hårt, speciellt Frankrike och Nederländerna, och det verkar vara ett väldigt aggressivt virus med hög dödlighet denna influensasäsong, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Skyddsnivå tre

Sedan början på november gäller skyddsnivå två i hela Sverige, vilket innebär att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag. Kring de drabbade anläggningarna har Jordbruksverket infört restriktionsområden på en radie om tio kilometer, där skyddsnivå tre gäller. Information om aktuella restriktionsområden hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Biosäkerheten viktig

Enligt Jordbruksverket är biosäkerhet det viktigaste verktyget för att förhindra både fågelinfluensa, men även andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

− Vi vill uppmana djurägare i hela landet att vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Så kan du minska risken för smitta:

Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.

Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.

Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.

Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.

Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.

Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

Håll rent runt hus och inhägnader.

Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.

Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Bekämpa skadedjur kontinuerligt.

Källa: Jordbruksverket

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste