Ännu ett barkborreår

2021 väntas bli ännu ett år med stora skador av granbarkborre, men det finns också positiva nyheter. En ny rapport från SLU visar på betydligt minskad förökning så angreppen beräknas bli lindrigare än under fjolåret.

Även 2021 väntas barkborreskadorna i syd- och Mellansvensk skog blir stora, men troligtvis inte lika omfattande som under fjolåret. Enligt SLU har nämligen förökningen av barkborrar varit betydligt mindre inför i år. Foto: Skogsstyrelsen

Jämfört med förökningen av granbarkborren 2019 och de efterföljande omfattande angreppen under fjolåret ser läget ljusare ut inför säsongen 2020/2021. Det skriver SLU i en ny rapport som visar ett lägre antal barkborrar inför våren och sommaren. Men mycket hänger på vädret.

Förhöjda populationer

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det därför kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på SLU, som tagit fram rapporten i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Rädda virkesvärden

Skogsstyrelsen rekommenderar skogsägare att fortsätta se över sina skogar för att identifiera angripna bestånd, och trots att man under fjolåret gick ut med en rekommendation om att inte avverka angripna träd talar man också om att rädda virkesvärden.

– Nu under vintern kan det vara lämpligt att avverka större områden med skadad skog för att rädda eventuella virkesvärden och underlätta återbeskogningen. Även riskbestånd som delvis tidigare har skadats eller som riskerar att angripas i sommar, kan också vara lämpliga att avverka nu i vinter, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

– I vissa områden har det skett snöbrott och stormfällningar där granbarkborren kan föröka sig kraftigt även om sommaren blir normal. Sådant virke är extra viktigt att få ut ur skogen.

Svåra prognoser

Nyheten om det potentiellt ljusare barkborreläget 2021 kommer dock med en liten brasklapp att det inte går att ta fram några säkra prognoser för hur barkborreskadorna kommer bli under året. Det man framförallt tittar på för att bilda sig någon form av uppfattning är förökningsframgången i dödade träd tillsammans med storleken på föregående säsongs angrepp.

Förökningen 2020

Granbarkborrens förökningsframgång under 2020 var i medeltal 0,7 döttrar per hona i Småland under 2020. Det kan jämföras med de betydligt högre talen under 2018 när förökningsframgången var 5,1 döttrar per hona, och under 2019 som gav 2,3 döttrar per hona.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste