Vill matcha produkt och produktion

Livsmedelsföretag med innovativa produkter finns och produktionsanläggningar som skulle kunna ta emot för legotillverkning finns. Men det är inte alltid så lätt för de båda parterna att hitta varandra. Därför drar MatLust nu igång en digital matchningsfunktion för livsmedels­sektorn. 

 

Helenas förhoppning är att satsningen ska ge ringar på vattnet, även i resten av landet. 
– Jag skulle vilja att det inspirerade människor till att skapa nya produkter och livsmedelsföretag, att man ser att möjligheten för tillverkning finns. Men även att entreprenörer inspireras att starta produktionsanläggningar för att de ser att det finns en marknad för legotillverkning, säger Helena Nordlund.
 Foto: Pontus Orre


– Vi vill ha mer fart på livsmedelssektorn i Sverige, framförallt här i området östra Mellansverige. Och vi har sett ett stort behov från båda de här hållen, säger Helena Nordlund, projektledare på MatLust. 

Många startups inom livsmedelssektorn jobbar hemma, hyr in sig i storkök eller jobbar i en mindre anläggning som bara klarar produktion upp till en viss gräns. Det är ett detektivarbete för många att hitta rätt produktionsanläggning och rätt personer, förklarar Helena. 

– Många har ofta inte möjlighet att satsa själva. Dels för att produkten kanske inte är tillräckligt utvecklad, man vet inte om den har någon marknadspotential och sen kanske man inte har någon finansiering. Man behöver hitta andra som kan producera den, så man kan se om produkten håller på marknaden. 
 

 I februari väntas det första digitala piloteventet äga rum för att etablera den första kontakten. Då har fem potentiella matchningar av de sökande plockats ut. Företagen får en coach som hjälper till med förberedelse, alltifrån regelverk kring livsmedel till avtal. 
Foto: Fredrik Sederholm

Branschöverskridande samarbete

Idéen kommer från ett matchningsprojekt kallat Produktionsänglar, som samarbetspartnern Södertälje Science Park driver, riktat mot tillverkningsindustrin. Med viss modifiering har grundupplägget kunnat anpassas till livsmedelssektorn och ett första matchningsevent för livsmedelsföretag planeras till februari. 

Hittills har femton företag anmält sitt intresse. Många är små- eller mikroföretag och behoven för legotillverkning ser olika ut. Vissa har redan ett fungerande företag med en produkt som är ute på en marknad och önskar skala upp till en mer industriell produktion. 

– Men vissa har bara en prototyp och söker någon som kan sköta hela processen från att ta in råvaror, utveckla recept, distribuera, sälja och marknadsföra, säger Helena. 

Ungefär lika många produktionsanläggningar har visat sitt intresse. För att hitta rätt anläggning har frågan om vad som inte är möjligt visats sig vara mest avgörande. 

– Ofta kan det vara att man inte hanterar en viss allergen eller inte är godkända för att ta in otvättade grönsaker. Men även om man är beredd att hjälpa till med produktionsutveckling eller inte. 

En annan viktig aspekt för matchningen, framhåller Helena, är skalan. Om det handlar om att skala upp något befintligt eller att börja testa i små batcher avgör vilken typ av anläggning man letar efter.
 

Produkter på baljväxter är ett område som de sökande företagen söker legotillverkning för.Foto: Fredrik Sederholm

Saknas anläggningar 

Produkter där MatLust ser behoven är dels färdigrätter och hela lunchlådor samt sötsaker och bakverk. Och där har några potentiella anläggningar anmält sitt intresse. Ett annat område som enligt Helena är på frammarsch är produkter av baljväxter. Men även förädling av grönsaker och frukt, exempelvis styckfrysning av bär och grönsaker, smoothies eller barnmat. Här har matchningen inte varit helt lätt. 

– Anläggningar som kan ta in råa grönsaker och börja från scratch med det, det finns inte många i dag. Och det finns ingen här i mellersta Sverige som gör det i någon större skala. Så här ser vi absolut ett behov, säger Helena som även önskar att det fanns fler anläggningar som hade legotillverkning som affärsidé. 

Potential att växa

Eftersom projektfinansieringen gäller Stockholms län är vilka matföretag som kan söka geografiskt begränsat, men matchningen kan däremot göras mot produktionsanläggningar utanför länet. 

– Vi tycker att bara länet är för snävt, vi skulle vilja jobba i hela östra Mellansverige. Men i dag har vi den här administrativa gränsen.

Målet är att det efter det digitala matchningseventet ägt rum etableras samarbeten. Ett långsiktigt mål är också att satsningen, om en vidare finansiering går i lås, kan utvecklas till en databas dit de som söker en produktionsanläggning kan vända sig. 

– Men det är ett stort arbete dit! Samtidigt har vi sett att det finns ett stort intresse, både från sökande företag och från produktionsanläggningarna. 

 

MatLust…

…är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste