Nya satsningar inom livsmedelsstrategin

Nu lanserar regeringen den tredje handlingsplanen i den nationella livsmedelsstrategin med ytterligare åtgärder för att nå strategins mål. Satsningarna rör utveckling av nationellt centrum för mathantverk, mer pengar till vildsvinspaketet, förenkling i hela livsmedelskedjan, införande av projekt God kontrollsed samt en fortsatt ökning av ekologiskt.

Regeringen lanserar en ny handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin. Ett av uppdragen syftar till att förenkla dagens miljötillståndsansökan. Foto: Mostphotos

Siktet för den nationella livsmedelsstrategin som tillkom 2016 ligger mot år 2030. De nya åtgärderna som regeringen nu föreslår kommer tillsammans utgöra del tre av den nya handlingsplanen och sträcka sig till 2025.

– Det är positivt att regeringen lyssnat på våra företagare inom det gröna näringslivet. Många av satsningarna är avgörande för att kunna nå målen om ökad matproduktion i livsmedelsstrategin, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Förenklad livsmedelskedja

Ett av uppdragen som regeringen nu ger myndigheterna ska utgöra ett förenklingspaket. Genom att effektivisera och förenkla vid ansökan om tillstånd är syftet att ge företagaren en snabb och effektiv ärendehandling. Det är en efterlängtad förändring av en tidigare trög process, menar LRF.

– Att förenkla hanteringen av miljötillstånd är en av de viktigaste flaskhalsarna att lösa. Den alltför tidskrävande processen kring tillståndsprövning är ett avgörande skäl för att vissa lantbrukare avstår från att investera i sin verksamhet, säger Palle.

Utöver det ges också Livsmedelsverket uppdraget att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet inom projektet God kontrollsed.

Utveckla mathantverk

Länsstyrelsen i Jämtland ges också i uppdrag att driva det nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner, vidare. Syftet är att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk samt att främja småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsföretagande.

– Det känns jättebra. Vi visste naturligtvis att det var på gång, men det känns väldigt bra att det har tagits ett beslut nu. Det är en basfinansiering. Vi måste finansiera andra delar av vår verksamhet på annat sätt, men det är väldigt bra att ändå ha den basen, säger Bodil Cornell, verksamhetsledare på Eldrimner.

Även en förstärkning av vildsvinspaketet ligger inom ramen av den nya handlingsplanen. Arbetet som startade våren 2020 med att underlätta försäljning av vildsvinskött ska förstärkas, bland annat genom subventionering av kostnaden för trikinanalyser.

Ytterligare är ett av uppdragen en ökad satsning på ekologiskt och syftet är att främja produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel. Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara EKO-certifierad och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara certifierad ekologisk 2030.

Satsningar i handlingsplanen:

Utöver de tidigare cirka 120 miljoner kronor per år som ligger i handlingsplanen omfattar de nya satsningarna 74 miljoner kronor.

Förenkling i livsmedelskedjan - I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning på 19 miljoner kronor per år 2021–2023. Därefter tillförs årligen 16 miljoner 2024–2025 och 11 miljoner kronor per år från och med 2026.

Utveckla nationellt centrum för mathantverk - Länsstyrelsen i Jämtland får 10 miljoner per år under perioden 2021–2023 för att driva det nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner.

Förstärkning av vildsvinspaket - Det tidigare beslutade vildsvinspaketet förstärks med ytterligare 20 miljoner årligen åren 2021–2025.

Fortsatt ekosatsning - Jordbruksverket får 25 miljoner kronor årligen för 2021–2023 för att fortsätta samordningsfunktionen EKO som startades 2017.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste