Stopp för parning av mink

Jordbruksverket förbjuder Sveriges minknäring att avla under 2021. Detta för att hindra smittspridning av coronavirus och skydda människor och djur.

För att hindra vidare smittspridning kommer Jordbruksverket att förbjuda parning av mink i Sverige under 2021. Foto: Mostphotos

Det var i oktober 2020 som det första fallet av SARS-CoV-2 hittades på en svensk minkgård i Blekinge. Totalt innan pälsningen i november hittades smitta på 13 gårdar i Sverige.

Kvar finns i dag runt 90 000 avelsdjur på 30 gårdar i Sverige. På uppdrag av Jordbruksverket har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten gjort en riskbedömning av den svenska minkbranschen i fråga om nya utbrott, vidare spridning och folkhälsa. Det är utifrån det här som man nu fattar beslut om att förbjuda parning och valpning i vår.

– De biosäkerhetsåtgärder som vidtagits hittills, bland annat förbud mot förflyttning av mink, samt skärpta krav på hygien och hantering, behöver kompletteras med ytterligare, kraftfulla åtgärder. Därför förbjuder vi parning av mink. Dessutom fortsätter den systematiska övervakningen av SARS-CoV-2 hos mink i syfte att följa utvecklingen, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Inte öka besättningarna

Om valpning ändå sker, ska dessa djur avlivas. Det är inte heller tillåtet att öka sin besättning på andra sätt genom till exempel import. Beslutet om att förbjuda parning har tagits med stöd i lagen om provtagning av djur, och med bakgrund av Folkhälsomyndighetens och SVA:s riskbedömning.

– Erfarenheter från utbrotten i såväl Sverige som Danmark och Nederländerna visar hur svårt det är att förhindra introduktion av SARS-CoV-2 till mink så länge smittan cirkulerar i samhället. I den miljö som råder i en typisk minkbesättning, med många individer på begränsad yta, finns sedan stora förutsättningar för virusuppförökning och omfattande smittspridning, med risk för påverkan på såväl djur- som folkhälsa. Under rådande förhållanden bedömer vi det därför olämpligt ur smittskyddssynpunkt att öka antalet minkar i landet genom exempelvis valpning, säger Ann Lindberg, generaldirektör på SVA.

Ersättningsmodell på gång

Enligt Christina Nordin har Jordbruksverket under hela tiden haft en nära dialog med minknäringen och man jobbar just nu med att ta fram en ersättningsmodell till de drabbade uppfödarna. Men exakt hur den ska se ut kan hon inte gå in på.

Restriktionerna på minkgårdarna gällande bland annat förflyttning av levande minkar gäller fortsatt. All personal som jobbar med minkar måste följa rekommendationer från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten för att minska risken av spridning av SARS-CoV-2.

Beslutet om att inte tillåta parning av mink gäller fram till den sista december 2021.

Granska djurhållning

I anslutning till beskedet om minknäringen berättade finansminister Per Bolund också om ett nytt myndighetsuppdrag, som är kopplat till ämnet:

– Jordbruksverket och SVA ska granska djurhållning i syfte att minska risken av uppkomst och spridning av nya zoonotiska smittor som har betydande påverkan på folkhälsan. Jordbruksverket och SVA får också i uppdrag att föreslå ytterligare insatser och förebyggande åtgärder för att minimera risken för att vi ska få en överföring av sådana smittor mellan djur och människa. I uppdraget ingår också att peka ut eventuella behov av förändringar i lagstiftningen och om förslagen innebär kostnader för staten så ska förslag till finansiering också lämnas.

Djurhållningen som ska granskas är allmän och gäller inte bara minknäringen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste