När allt kommer till kritan – spelar det någon roll?

Krönika. ”Så som det är får det väl vara ett tag, för jag vet att det vänder en dag” sjunger Franska Trion i låten Harry Belafonte från 2017. Texten skulle kunna passa in på den rådande situationen i samhället. Låten har såklart inte med corona att göra men textraden kan appliceras i andra sammanhang. Ibland får man gilla läget men inte glömma att också reflektera över vad som går att påverka. Kanske finns det nya möjligheter, men vad förväntar sig marknaden?

 

”Det är svårt att göra förutsägelser, särskilt om framtiden” lyder ett visdomsord som tillskrivs den danske atom­fysikern Niels Bohr. Vem kunde till exempel i ­somras förutspå att den mest populära bjudmaten i julhelgen skulle bli den grillade korven när alla skulle umgås utomhus? Eller att det svenska slaktgrispriset i år skulle vara 50 procent högre än EU-snittet, när vi för drygt ett år sedan låg hopplöst efter sedan Europapriserna började stiga i början av 2019. Afrikansk svinpest i Kina, stor prispåverkan för exportländer, inte för Sverige. Spelar det någon roll? Banken tycker inte om osäkerhet så stabilt pris är alltid bättre än stora svängningar.

I Felixbarometern kan man läsa att 1/5 av konsumenterna går på magkänsla när de ska bedöma om produkten är hållbart producerad. Positivt är att majoriteten gör ett försök att läsa in sig på ursprung och innehåll för att fatta beslut i butiken. Livsmedelsstrategin lyfter fram ekologisk odling och konsumenterna går åt andra hållet och efterfrågan på ekologiska produkter sjunker efter år av stadig uppgång. Istället ökar efterfrågan på närproducerat. Inte alltid bäst för klimat och miljö men konsumenten väger in flera olika mervärden och väljer att handla lokalt. Inte minst vill man i kristider stötta lokala aktörer. Det handlar om engagemang, upplevelse och magkänsla när valet görs.

Vi lät för något år sedan en student i sin kandidatuppsats intervjua bankkunder om hur viktigt det var med bankers samhällsengagemang och om det fanns skillnader mellan stad och land. När det kom till frågan om bankers hållbarhetsarbete blev svaren lika i båda urvalsgrupperna; kunderna förutsätter att vi jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan, men utan att kunna specificera exakt vad de menade. Det ska bara jobbas med hållbarhet för att vara relevant 2021 och i framtiden.

Varför tar jag då upp bankers hållbarhets­arbete? När allt kommer till kritan så spelar det roll ­oavsett bransch. Om den allmänna bilden i samhället av en verksamhet är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv så har kunden med sig den känslan när beslut ska fattas om inköp av produkt eller tjänst. Att kollektivt vårda varu­märket svenskt lantbruk, oavsett om det är ekologiskt eller konventionellt, har aldrig varit viktigare än nu. Det ska vara en skön magkänsla hos konsumenten som gör att svenskt alltid blir förstahandsvalet.

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades måndag den 01 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera