”Direkt ut i verkligheten”

Till hösten startar en ny naturbruksutbildning på Karolinska gymnasiet i Örebro. Med all praktisk utbildning förlagd på kontaktgårdar hoppas man kunna erbjuda en modernare och mer verklighetsanpassad utbildning, där eleverna direkt får ta del av den verksamhet de sen ska bli yrkesverksamma i.

 

I höst drar en ny naturbruksutbildning i gång i Örebro på Karolinska gymnasiet. Eleverna kommer kunna välja mellan inriktningarna lantbruk, häst och skog. Sista ansökningsdag är 15 februari.Foto: Carolina Wahlberg


Utbildningen kommer erbjuda tre inriktningar; lantbruk, skog, och häst. När första årskursen drar igång kommer kärnämnena läsas inne i Örebro i Karolinska gymnasiets lokaler. Karaktärskurserna, alltså den teoretiska utbildningen gällande exempelvis lantbruksdjur, växtodling och maskinlära, kommer förläggas på Kvinnerstaområdet en bit utanför Örebro. 

På lantbruksinriktningen kommer eleverna kunna välja mellan två inriktningar; lantbruksdjur eller växtodling/maskinförare, och all den praktiska utbildningen kommer vara förlagd på kontaktgårdar både i Örebro län och i angränsande län. 

– Vi går ut direkt i fält redan under årskurs ett. Men i en ordnad form där vi instruktörer följer med ut på gårdarna, säger Jonas Gustafsson, lärare och instruktör på utbildningen. 

I Örebro fanns tidigare en naturbruksutbildning, som var förlagd på Kvinnerstagymnasiet.

– Det här ett försök att modernisera utbildningen. Den blir även mer verklighetsanpassad och eleverna får möjlighet att ta del av den moderna teknik som finns ute på gårdarna i dag, säger Jonas.

Vidare studier

Under det första läsåret kommer eleverna att läsa två eller tre dagar på Karolinska, och resten av dagarna ute på Kvinnerstaområdet eller på kontaktgårdarna. Under årskurs två och tre tar karaktärskurserna och de praktiska momenten större utrymme i schemat.

– Det blir inget extra åkande under dagtid. Första året åker man tillsammans med oss instruktörer till kontaktgårdarna, andra och tredje året löser eleven det själv, säger Jonas, som ävenberättar att utbildningen har riksintag men erbjuder inget internat.

Det finns möjlighet att välja till kurser för att bli behörig för vidare studier på högskola eller universitet. Beroende på vad man har tänkt efter gymnasiet finns två olika alternativ. 

– Det finns ett högskolespår, som ger grundläggande breddning, men även en naturvetenskaplig breddning så man kan läsa vidare till exempelvis agronom eller veterinär, berättar Claudia Kraft, rektor på Kvinnerstagymnasiet, och som är med och utformar den nya naturbruksutbildningen. 

– Har du som mål att läsa vidare till exempelvis lantmästare så räcker högskolespåret, tillägger Jonas. 

Instruktörer följer med ut

Även ungdomar utan tidigare erfarenhet av lantbruk är välkomna att söka. 

– Därför satsar vi på att vi som instruktörer ska finnas kvar, för att kunna hjälpa igång dem som inte har någon koppling till yrket sedan innan. Har man bara viljan så har vi kunnandet, säger Jonas och Claudia lägger till: 

– Om vi ska lösa branschens behov av arbetskraft så handlar det om att även elever som inte har en lantbrukarbakgrund kliver in. 

Koppling till branschen

I arbetet med att utforma den nya utbildningen har man haft kontakt med LRF i Örebro län, och man har enligt Claudia bland annat försökt att anpassa utbildningen efter vad som efterfrågas när eleverna sedan kommer ut i arbetslivet. 

– Vi har anpassat en del av kurserna i vår utbildning utefter önskemål som LRF har uttryckt att branschen önskar att eleverna ska ha kunskap i. Där har vi haft ett gott samarbete.

– Det stannar ju inte av nu, utan nu kommer vi verkligen behöva ha en lite bredare dialog med hela branschen, avslutar Jonas. 

Läs mer om utbildningen här. https://q.ja.se/Lh8-k

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste