Ännu ett utbrott av fågelinfluensa

Den 18 januari konstaterades fågelinfluensa hos Sveriges största äggproducent i Mönsterås kommun. Nu i början av veckan upptäcktes att smittan även spridits till företagets unghönsstallar cirka en kilometer bort.

Sveriges största äggprocent har drabbats av ännu ett fall med fågelinfluensan. Arkivfoto: Carolina Wahlberg

I och med att den senaste anläggningen ligger så pass nära huvudgården där smittan först upptäcktes, genomfördes provtagningar tidigt här för att hålla koll. I måndags upptäcktes dock en ökad dödlighet och smitta kunde konstateras.

Den aktuella anläggningen består av tre grupper av hus och i husen finns omkring 700 000 djur.

– Vi har inte konstaterat smitta i alla husen, men eftersom de ligger så nära varandra, så har vi fattat avlivningsbeslut på alla djuren, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Djuren i stallarna är unghöns, som företaget främst använder till sin egen värphönsanläggning, men det finns även unghöns som ska vidare till andra äggproducenter.

Spridning av smitta

Arbetet har gått ut på att i ett tidigt skede hindra smittspridning mellan de olika husgrupperna på ursprungsgården, men det lyckades inte, och 1,3 miljoner djur på den anläggningen har avlivats.

– Vi har nu fått en spridning och den nya delen ligger en bit från de ursprungliga delarna som smittats. Exakt hur denna smitta har flyttats från det ursprungliga till där vi är nu, det är inte klart ännu, säger Håkan.

Extremt bekymmersamt

Han menar att smittan till en början med största sannolikhet kommer från vilda fåglar och att den sedan har tagit sig in via ventilationen.

– Det är ett virus som överlever och sprids med vinden vissa sträckor. De här anläggningarna har en hög biosäkerhet normalt sätt, men man kan inte skydda sig mot allt, säger han och fortsätter:

 – Det är mycket olyckligt, för det är en jättestor anläggning. Fågelinfluensan vintern 2020-2021 är extremt bekymmersamt för hela fjäderfänäringen. Det finns stora utbrott i princip i varje land i Europa. I Frankrike har det varit mer än 300 utbrott, men då handlar det oftast om mindre anläggningar. Nu är det dessutom tufft för oss, för vi har extrem väderlek, vad det gäller överlevnad av virus.

Ett stort arbete med bland annat sanering pågår vid de drabbade anläggningarna. Foto: Eric Arenius

 

Finns det någon risk med att ha så här stora anläggningar på ett ställe?

– Risken är den som har skett nu, att man får en smittspridning inom anläggningen. Vi kommer att utvärdera och titta på varje utbrott var för sig. Vi måste utvärdera det som skett när vi är klara med det akuta arbetet. Biosäkerhet är väldigt viktigt för all djurhållning. Finns det något som gör att det går att undvika liknande utbrott i framtiden? säger Håkan.

Han menar dock att stora anläggningar med många djur inte är något unikt för fjäderfä, även om det specifika fallet handlar om en extremt stor gård. Utan något som sker inom hela lantbruksbranschen.

– Men det är för tidigt att göra en utvärdering av den specifika gården. Jag har bara varit på plats vid ett tillfälle, så jag kan inte göra några sådana bedömningar ännu. Vad man kan säga är att det är en tämligen ny anläggning, det finns hus som är precis nybyggda inne på området.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste