Ett trendbrott för svensk ekomat

En ny rapport från Ekologiska Lantbrukarna visar att försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent under 2020. Då försäljningen tidigare har minskat två år i rad, visar den nya statistiken nu på ett trendbrott.

Försäljningssiffrorna för svenskproducerat ekologiskt gick under 2018 och 2019 nedåt. Nu visar ny statistik från analysföretaget Nielsen att försäljningen i dagligvaruhandeln ökat under pandemiåret. Foto: Mostphotos

I rapporten ”Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4” presenteras ny försäljningsstatisk framtagen av analysföretaget Nielsen. Det är siffror som visar att försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 133 miljoner kronor under pandemiåret 2020.

Statistiken visar också att en ökning skett för all ekologisk mat under året, något som även Krav bekräftar i sin nyligen publicerade statistik över KRAV-märkt mat under 2020. Resultaten skiljer sig från den preliminära analys Ekoweb tidigare gjort i sin årliga marknadsrapport och som visar att försäljningen av ekologisk mat gått ner under året.

Sofia Sollén-Norrlin, Verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna. Foto: Helena Friis

– Svenskt ekoindex bevakar i första hand svensk ekoråvara, men i statistiken vi får från Nielsen ser vi även att den totala försäljningen av ekologisk mat ökat med 340 miljoner under 2020, ca 3,5 procent. Det är glädjande nyheter, då det från andra håll har talats om att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln skulle gå fortsatt neråt. Nu vet vi att det inte är så, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

Försäljningsökningen är dock inte lika stor för ekologiskt som den är för den icke-ekologiska maten, visar den nya statistiken. Så trots att ökningen i Svenskt ekoindex är positiv för svenska ekobönder, så fortsätter andelen ekologisk mat i dagligvaruhandeln att minska.

Oroligt för mjölk

I rapporten så lyfts också skillnaderna i olika kategorier ekologisk mat. Här har ökningen varit som störst för de spannmålsbaserade produkterna, gryner, mjöl och bröd som ökade med 12,2 procent, vilket motsvarar 145 miljoner kronor. Även försäljningen av ekologiskt nötkött och färsk ekologisk kyckling steg med 4,8 procent respektive 6,4 procent. För det sistnämnda är det en ökning som påvisas för tredje året i rad.

Ekoäggen ökade i försäljning med 3,5 procent, däremot backade de ekologiska mejerivarorna i försäljningsvärde med 50 miljoner kronor (1,9 procent).

– Vi är oroliga över trenden för den ekologiska mjölken, för vi vet också att en stor del ekologisk mjölk går till offentliga kök och övrig foodservice, som har minskat sina inköp på grund av rådande pandemi. Detta är allvarligt och inte bara för mjölkbönderna. Korna är helt avgörande för välfungerande kretslopp, den biologiska mångfalden och en fortsatt utveckling inom hela det ekologiska lantbruket, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Ekologiska Lantbrukarna sammanställer och publicerar Svenskt ekoindex inom ramen för Åtgärdsplan eko inom livsmedelsstrategin, finansierat av Jordbruksverket. Svenskt ekoindex visar kvartalsvis försäljningsdata för ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel, utifrån statistik från analysföretaget Nielsen. Syftet är i första hand att bevaka utvecklingen för produkter som baseras på råvaror som kan produceras av svenska ekobönder: mjöl- och grynprodukter, mejeri, ägg, nötkött, fläsk, kyckling och lamm.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste