Ett bra år för Svenska Foder

Förra året blev ett bra år för Svenska Foder, som uppnådde både ökad omsättning och ökat resultat jämfört med 2019. Under året har företaget bland annat jobbat med effektivisering och föryngring.

– Vi har en stor bredd vad gäller kompetens, produkter, logistisk hantering och produktion i Svenska Foder, men det är bara om vi lyckas föra samman och dra nytta av denna bredd som vi blir ett konkurrenskraftigt bolag. Det har vi gjort bra under året, säger Carsten Klausen, vd på Svenska Foder. Foto: Kerstin Gauffin

– Vi landar på en omsättning på 4,1 miljarder svenska kronor, det är en ungefär omsättningsökning på 100 miljoner kronor, berättar företagets vd Carsten Klausen vid en pressträff.

I ett pressmeddelande skriver Svenska Foder att resultatet för 2020 landade på 60 miljoner kronor innan skatt, vilket är en förbättring med 72 procent jämfört med föregående år. Driftsresultatet hamnade på 120 miljoner kronor, jämfört med 94 miljoner 2019. Företagets soliditet har stärkts från 40,8 till 42,4 procent, och volymmässigt har det skett en ökning med upp emot tio procent.

Alla har bidragit

Svenska Foders fem affärsområden, Foder, Spannmål, Växtodling, Energi & Retail och Dotterbolag, har alla haft en god utveckling och bidragit till det goda resultatet.

– Samspelet mellan de fem områdena är otroligt viktigt för vår marknad där ute, säger Carsten.

Enligt Carsten hittats de största framgångarna inom områdena Spannmål och Växtodling.

– Här har vi också över de senaste åren arbetat med organisationen organisatorisk och det har gett en fin och positiv balans. Vi hade en väldigt torr skörd, vilket har inneburit en lägre torkningsintäkt – men det är i gengäld mycket positivt för våra lantbrukare, så det är vi naturligtvis glada över.

Enligt Svenska Foder har även utvecklingen inom Retail-området varit god, något som man passar på att tacka sina återförsäljare, egna butiker och franchisebutiker för. Även inom Foder har utvecklingen varit god.

– Foder har också haft ett stort fokus på hållbarhet och kan i dag deklarera klimatvärdet i foderdeklarationerna - en stor fråga på dagordningen, inte minst i vår egen koncern. Det är något vi kommer att arbeta intensivt på under de kommande åren inom koncernen och det är en mycket spännande och inspirerande utmaning framöver.

Starka dotterbolag har också bidragit med fina resultat.

– Det är glädjande att vi på ett riktigt bra och effektivt sätt hittar fram till varandra inom koncernen och jobbar för att skapa ett värde i alla led. Vi har i dag en fin palett av kompletterande dotterbolag som skapar värde för såväl dem själva och deras kunder som för oss som moderbolag.

Effektivitet och föryngring

Enligt Carsten Klausen har Svenska Foder under året lagt stort fokus på effektiviteten i bolaget, vilket hållit nere omkostnaderna samt attraherat nya kunder.

– Under 2020 visar vi att vi med minskade kostnader ändå kunnat åstadkomma en volymökning totalt. Det är en viktig del av vår framgång.

Organisationen har också genomgått en förändringsresa under året.

– Vi har jobbat mycket fokuserat på en föryngring i Svenska Foder, och har i dag en genomsnittsålder på 43 år. Jämnställdhetsmässigt så har vi 46 procent kvinnor och 54 procent män som jobbar i företaget, det är vi väldigt stolta över, säger Carsten.

Svenska Foder har flera projekt som kommer färdigställas under 2021, bland annat ska den nya spannmålsanläggningen i Västerlösa utanför Linköping stå klar. Bygget är en investering på 40 miljoner.

– Där byggs ny spannmålslagring, på sammanlagt 16 000 ton, en ny mottagningshall med kapacitet på 200 ton per timme och en ny tork med kapacitet för 40 ton per timme. Dessutom kommer den nya anläggningen att drivas av Biogas, vilket innebär att anläggningen i Västerlösa i princip är helt fossilfri – fabriken drivs av förbränning av träpellets. Det är en strategiskt viktig investering för framtiden.

Skapar trygghet

Svenska Foder är en del av DLG-koncernen, och att även DLG visat starka resultat för 2020, med en omsättning på över 70 miljarder kronor, skapar en trygghet för Svenska Foder.

– Vi arbetar tätt tillsammans med koncernens alla sakkunniga för att vidareutveckla nya foder- och utsädeskoncept. Det hjälper oss att inte bli hemmablinda, att våga se utanför boxen, för att hitta nya sätt att utmana oss själv och den svenska marknaden – och det är så vi kan vara en tillgång på marknaden, avslutar Carsten Klausen.   

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste