Nya krav på registrering

För att lättare kunna spåra smittor behöver alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial nu registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket. Registrering ska ske senast 21 april i år.

I April träder ny regler i kraft gällande registrering av anläggningar med djur, och bland annat hästägare är en ny grupp som nu behöver registrera sin anläggning. Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksverket har i dag ett register för nötkreatur, grisar, får och getter samt för fjäderfä. Men nu utökas kravet på registrering till fler djurslag, och en ny stor grupp som omfattas är hästhållare som nu måste registrera sina anläggningar. Dock uppmanas alla djurhållare, som även tidigare haft krav att registrera sin produktionsplats, att kontrollera att uppgifterna är aktuella och komplettera om det behövs.

De nya reglerna innebär också att du som har fjäderfä, även i mindre skala, ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller även fjäderfä som hålls för personligt bruk, exempelvis hobbyhöns. Om du har 350 eller fler värphöns ska du nu ange värphöns som art vid registrering.

Det är personen som driver anläggningen som ska registrera den, samt de djurarter eller avelsmaterial som hålls där. Detta även om personen inte äger eller tar hand om djuren själv. Driver du en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver du inte registrera dig.

Personer som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Detta gäller även om du transporterar hundar, katter eller illrar i kommersiellt syfte mellan länder.

De nya kraven är en del av EU:s nya djurhälsoförordning AHL, Animal Health Law, vilken är en så kallad ramlagstiftning för djurhälsa och smittskydd. Syftet med det ökade registreringskravet är att enklare kunna förebygga, spåra och hantera sjukdom hos djur.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera