Nytt namn till Lantmännens styrelse

Den 11 maj är det dags för Lantmännens föreningsstämma, och valberedningen har presenterar sitt förslag till ny koncernstyrelse. I förslagen ingår ett nytt namn – Jenny Bengtsson från Vessigebro.

Jenny Bengtsson föreslås som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse. Foto: Lantmännen

Jenny är en 36 år gammal veterinär med fokus på lantbruksdjur. Utöver arbetet som veterinär driver Jenny tillsammans med sin sambo en gård med inriktning på växtodling och nötköttsproduktion mellan Falkenberg och Ullared.

– Jenny Bengtsson har ett stort engagemang för det svenska jordbruket och har varit aktiv och drivande i många organisationer kopplade till de gröna näringarna, bland annat Lantmännens distrikt Halland, Hushållningssällskapet i Halland och LRF Ungdomen. Hennes engagemang för lantbruket och ett intresse för hållbarhetsfrågor och den samlade kedjan i livsmedels-produktionen kommer vara mycket värdefulla i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter arbetet kring rapporten Framtidens Jordbruk och utvecklingen i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030, säger Göran Brynell, valberedningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Valberedningen föreslår även omval på Per Lindahl, Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg. Sittande ledamot Johan Mattsson har meddelat att han avböjt omval.

Omval föreslås även för de tre förtroendevalda revisorerna Maude Fyrenius, Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera