Ny testanläggning för ökad kolinlagring

Med målet om ökad kolinlagring i det svenska jordbruket startar Lantmännen tillsammans med Svensk Kolinlagring nu upp en ny testanläggning på Lantmännens Framtidsgård Bjertorp.

– Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och de erfarenheter som Svensk Kolinlagring redan arbetat upp genom tidigare pilotförsök, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. Foto: Lantmännen

Inom det nya samarbetet kommer man att testa och utvärdera flera olika metoder för att öka kolinlagring, för att i nästa steg kunna verifiera och certifiera den kolinlagring som sker. Enligt Lantmännen hoppas man även kunna bekräfta den reella klimatnyttan, genom kontinuerlig förfining av metoder och indata till beräkningssystemen, och skapa nya affärsmöjligheter för jordbruket.

– Det här är ett avgörande område för framtiden och vi på Lantmännen vill vara med och bidra till utvecklingen genom vår expertis inom spannmålsvärdekedjan. Tillsammans hoppas vi kunna skala upp och hitta nya affärsmodeller som gynnar alla parter, från lantbrukarna som kan erbjuda ekosystemtjänsten till de engagerade konsumenterna som vill bidra till en hållbar utveckling, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.

Enligt Lantmännen utgör samarbetet ett viktigt kliv framåt för att visa hur framtidens jordbruk kan se ut i praktiken, och för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett lönsammare och klimatneutralt jordbruk till 2050.

– I takt med att allt fler företag mäter sina utsläpp ser vi hur intresset för kolinlagring ökar. De efterfrågar en tjänst med konkreta åtgärder, här och nu, i Sverige. Det är därför mycket glädjande att Lantmännen vill ingå i samarbetet som på sikt handlar om den transformation av jordbruket som krävs och efterfrågas av FN:s paneler för klimat och biologisk mångfald (IPCC, IPBES) på global skala, säger Lova Brodin, Projektledare på Svensk Kolinlagring.

På framtidsgården som är belägen utanför Kvänum testas redan i idag flera hållbarhetsåtgärder, exempelvis precisionsodling, lärkrutor och blommande zoner.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera