DLG lanserar hållbarhetsplan

Danska DLG-koncernen, som bland annat äger Svenska Foder, har lanserat en ny hållbarhetsplan. Målet är att minska utsläppen från koncernens egna aktiviteter med 50 procent till 2030 och arbeta mot klimatneutralitet 2050. Man vill även skapa lösningar som kunderna kan dra nytta av på kort sikt.

– DLG är bildat och ägs av lantbrukare, och därför är det grundläggande för oss att vår hållbarhetsstrategi stödjer dem på deras väg mot att göra sin produktion ännu mer hållbar, säger Niels Dengsø Jensen, ordförande i DLG-koncernens styrelse. Foto: DLG

– Om vi ska åstadkomma målen för den gröna omvandlingen inom lantbruket för att uppnå klimatneutralitet 2050, då kräver det att vi agerar. När jag talar med mina kollegor i branschen, kräver de konkreta lösningar som kan hjälpa dem att göra skillnad på den enskilda gården. Det är därför vi har gjort en hållbarhetsplan, där vi förutom koncernens klimatmål, också koncentrerar oss tydligt på hur vi kan erbjuda produkter och verktyg som gör det enkelt för våra kunder att ta klimat- och miljömedvetna beslut, säger Niels Dengsø Jensen, ordförande i DLG-koncernens styrelse, i ett pressmeddelande.

Hållbarhetsplanen som har fått namnet Zero omfattar alla koncernens affärsområden, och baseras på målet om att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Inom hållbarhetsplanen kommer DLG erbjuda lösningar till kunder och ägare, samt jobba med att minska utsläppen från den egna verksamheten och se till att den soja som importeras till djurfoder produceras på ett ansvarsfullt och avskogningsfritt sätt.

– Vi har många spännande projekt på gång i hela koncernen. Under våren kommer vi att producera protein från gräs och lusern, vi kommer att fortsätta vår forskning inom växtförädling som vi kan få mer ut av mindre, och vi kommer att fortsätta att titta djupare på alternativa bränslen från förnybara energikällor. Det är viktigt för oss i DLG att vi är med och hjälper till att skapa ramen för kommande generationer också inom lantbruket. Vi har inte alla svar än, men med vår hållbarhetsplan sätter vi en tydlig kurs som kommer att gynna våra ägare, kunder och världen omkring oss både kort- och långsiktigt, säger koncernchef Kristian Hundebøll.

Enligt DLG har klimatmålen satts i enlighet med FN:s klimatpanel IPCC:s rekommendation att begränsa den globala uppvärmningen. Nästa steg är att validera målen av Science Based Target Initiativ, för att verifiera att målen ligger i linje med målen i Parisavtalet.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera