Stora kostnader för vildsvinsskador

Enligt en ny undersökning som utförts av Landshypotek Bank drabbades nästan hälften, 44 procent, av alla lantbrukare av kostnader orsakade av vildsvinsskador förra året. Genomsnittskostnaden per företag för skadorna uppskattas till 45 000 kronor.

I en ny undersökning som utförts på uppdrag av Landshypotek Bank svarade fyra av tio lantbrukare att viltskador var det som påverkade företaget mest förra året, och tre av fyra svarar att det är vildsvin som står för de mesta skadorna. Foto: Malin Strandli

På gårdar med större arealer låg den uppskattade snittkostnaden på 83 000 kronor. Undersökningen visar också att de lantbrukare som drabbats värst hade kostnader på mellan 200 000 kronor och upp till en miljon. Kostnaderna inkluderar skördebortfall, skador på maskiner, kostnader för reparationer samt extraarbete.

Vildsvinsskador orsakar stora kostnader för många lantbrukare. Foto: Mostphotos 

– Även om typen av viltskador och omfattningen varierar över landet visar undersökningen att de som drabbas värst av vildsvin får omfattande skador. Det här är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, där brukare och markägare behöver samverka för en lösning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen orsakar vildsvinsskador störst kostnader i södra Sveriges skogsbygder, vilket omfattar stora delar av Jönköpings-, Kronobergs och Kalmar län, södra delarna av Östergötland samt norra Blekinge och östra delarna av Västergötland. I det området svarar 66 procent av lantbrukarna att de har kostnader orsakade av vildsvin. Därefter kommer slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland där 48 procent svarade att de har kostnader för vildsvinsskador.

Undersökningen är en del av enkäten Sveriges Lantbruk, och är genomförd av Landja Marknadsanalys. Enkäten har skickats ut till 1 000 lantbrukare och är enligt Landshypotek Bank representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över tio hektar åker hösten 2020.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera