Nytt förslag ska skydda livsmedelsproducenter

En ny lag ska värna leverantörer i livsmedelskedjan mot otillbörliga affärsmetoder och därmed skydda den svagare parten vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det är regeringens förslag i den nu beslutade lagrådsremissen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson la fram det nya lagförslaget som ska leda till rättvisare villkor i livsmedelskedjan. Foto: Isabella Odmark

Enligt det nya lagförslaget ska det från och med i höst inte längre vara möjligt för köpare med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. Syftet med det föreslagna regelverket är att förbättra förutsättningarna för att stärka svensk primärproduktion och förädlingsindustri samt öka lönsamheten hos företag som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan.

– Det här är ett välbalanserat lagförslag som ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategins mål om att öka produktionen och konkurrenskraften hos livsmedelsföretagen. Regeringen har utformat ett regelverk som undantar mindre företag, vilket även inkluderar de flesta restaurangföretag som i dagsläget har en ansträngd situation över hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Frågan om nya regler började diskuteras på EU-nivå redan 2009 och tio år senare, 2019, beslutades om ett direktiv vars syfte är att stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan mot otillbörliga handelsmetoder. Det kan exempelvis handla om att en köpare måste betala inom 30 dagar och inte får annullera en beställning senare än 30 dagar innan leverans. 

Dock ska undantag göras om en kortare annulleringstid för vissa sektorer, exempelvis restaurangsektorn. Vilket enligt regeringen ofta kan vara företag inom jordbrukssektorn och livsmedelsproducenter med en svagare förhandlingsstyrka.

I den nya lagen som föreslås träda i kraft den 1 november 2021 finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden. Ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket är Konkurrensverket.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Ska vi ha lantbruk i hela Sverige?

Krönika: Norrbotten i mitten av april. Stora vårbruksekipage rullar förbi, ett efter ett. Ja inte utanför mitt fönster alltså, utan på Instagram. Utanför fönstret är det fortfarande snö och vårbruket är långt borta. Denna tid på året känns de stora skillnaderna i förutsättningar för jordbruk vi har på olika platser i landet som tydligast. Ibland känns det som att vädret försöker säga till oss lantbrukare här i norra Sverige att vi kanske skulle byta bana. Så jag kan inte låta bli att fundera, ska vi verkligen ha lantbruk i hela Sverige?

 

Kommentera