Fågelinfluensa på kalkongård

Den 15 februari upptäcktes ett nytt fall av fågelinfluensa i Sverige. Denna gång gäller det 3 500 kalkoner i sydöstra Skåne.

Det nya fallet är det sjunde på tamfågel i Sverige denna säsong, och det tredje på kalkon. Arkivfoto: Carolina Wahlberg

− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. Vädret är väldigt gynnsamt för viruset just nu och så länge vi har vinterväder finns det tyvärr risk för fler utbrott. Normalt ser vi en minskning av cirkulerande virus bland vilda fåglar när vi får högre temperaturer och mer solsken, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

3 500 djur

Smittan i det nya aktuella fallet har konstaterats i ett av anläggningens 13 stall, där cirka 3 500 djur hållits. Djuren har avlivats och stallet ska saneras. I och med utbrottet är hela anläggningen spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer har satts upp runt anläggningen. Inom detta område gäller skyddsnivå 3 och inga transporter och förflyttningar av fjäderfä, fåglar, kläckägg, konsumtionsägg eller fjäderfäkött är tillåtna.

Extra uppmärksamma

Jordbruksverket uppmanar fortsatt alla djurägare i landet att vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om de upplever ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller försämrat allmäntillstånd bland sina djur.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade

Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.

Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.

Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.

Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.

Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.

Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

Håll rent runt hus och inhägnader.

Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.

Källa: Jordbruksverket

Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Bekämpa skadedjur kontinuerligt.

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera