I syndabockarnas tidevarv

Krönika: Så kom då plötsligt vintern som en objuden gäst. Så resonerar i varje fall vi här hemma då jag har växt upp med en far som verkar vara allergisk mot både minusgrader och snö. Den där romantiska bilden av vinterlandskapsidyllen som allmänheten gillar att älta i lokalradion har jag aldrig känts vid. 


Det kan bero på min fars obekräftade allergi, men kanske mest troligt på allt merarbete kylan och snön medför när man bor och verkar på landsbygden. Samtidigt som ledningarna till vattenkopparna fryser och sand ska spridas över ladugårdsplan både nu och då för att möjliggöra mjölkbilens ankomst, pågår förhandlingar kring EU:s nya jordbruksbudget för fullt. Reformen lovar redan en hel del spännande delmål och har inte helt oväntat stort fokus och höga ambitioner kring miljö- och klimatåtgärder.

På ett digitalt seminarium, rörande ämnet, som jag deltog i häromdagen presenterade Jordbruksverket EU:s strategi ”Farm to fork”. Strategin utgör själva hjärtat i EU:s Green Deal och siktar på att göra livsmedelsproduktionen i Europa rättvis, hälsosam och miljövänlig. Till skillnad från Sveriges relativt nyligen framtagna livsmedelsstrategi fokuserar denna enligt Jordbruksverket mer på omställning än tillväxt. Omställning är för övrigt ett spännande ord. Som lantbrukare har man säkerligen både hört och levt det. Någon ställer om från mjölk till kött, någon menar att en ekonomisk investering kräver en stor omställning men framförallt ska vi, som en enda stor scoutkår, alltid vara redo att ställa om i takt med politiska och ekonomiska skiftningar i omvärlden.

Näsvis som jag är bad jag naturligtvis föreläsaren från Jordbruksverket att konkretisera ordet ”omställning”. Föga förvånad blev jag över det otillfredsställande, ganska abstrakta svaret och trädde mentalt på mig den orangea fångdräkten för att återigen agera kriminell djurbonde. För nog tär det på både yrkesstoltheten och självförtroendet att alltid bli utmålad som boven i klimatdramat. För bara lite drygt en månad sedan rapporterade SVT att Sveriges växthusgasutsläpp minskar för långsamt och att två sektorer sticker ut. Jordbrukssektorn är en av utstickarna som under 2019 låg kvar på samma nivå och där utsläppen från arbetsmaskiner till och med hade ökat. Ordförande för LRF gjorde tappra och beundransvärda försök att förklara situationen med eftersläpningar från torkan och nyttotjänsterna som kolinlagringen medför, men för allmänheten är jag rädd att reella siffror säger mer än tusen ord.

I skuggan av Jordbruksverket, EU och svenska mediers predikande om lantbrukets förödande konsekvenser för klimatet glöms annan forskning och fakta lätt bort. I DN debatt (7/5) presenterar 13 jordbruksexperter högst relevanta och intressanta sakargument kring sektorns klimatpåverkan. De menar att kolinlagringen som sker samt energin som jordbruket producerar till motorer bokförs i en annan sektor, vilket gör siffrorna kring jordbrukets klimatpåverkan missvisande. Vid medräkning av dessa faktorer vill de till och med påstå att sektorn redan idag är klimatneutral.

Detta gäller Sverige och den inhemska produktionen och inte ska vi förvänta oss en EU-politik som är skräddarsydd efter våra behov. Trots det går debatten het även på vårt nationella plan och numera verkar det vara populärt att trippa runt på tå i maktens korridorer kring frågan om svensk livsmedelsproduktions vara eller icke vara. Jag saknar ledande personer, utanför våra egna branschorganisationer, som inte räds att stå på vår sida och tala om tro, tillväxt och ökad produktion. Och missta nu inte min krönikas andemening för bakåtsträvande. Innovationskraft, hög kompetens och omställningsförmåga finns redan inneboende hos majoriteten av alla lantbruks­företagare, om inte naturligt så framtvingat av själva företagandets utmaningar. Det finns inget som säger att vi inte också kan möta morgondagens utmaningar – med vår filosofi och kunskap i behåll.

 

Katarina Wolf
Lantmästarstudent

Artikeln publicerades onsdag den 17 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste