Skicka in förslag på regelförenkling

Mellan år 1996 och år 2016 ökade antalet lagkrav som berör lantbruksföretag med 120 procent. Projektet ”Metodutveckling för regelförenkling” har målet att förenkla, och på projektets nya hemsida www.enklaregler.se kan du skicka in dina förenklingsförslag.

År 2016 var det totala antalet lagkrav att följa för en mjölkproducent med växtodling 450 stycken. Inom projektet ”Metodutveckling för regelförenkling” kan lantbrukare skicka in sina förslag på regelförenklingar. Foto: Carolina Wahlberg

– Målet är att samla in 100 förslag som kan förenkla för Sveriges lantbrukare. Många av reglerna är bra och borgar för ett gott djurskydd, men det behövs tydlighet och rimlighet. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Sara Bergström Nilsson, projektledare på Hushållningssällskapet Halland, i ett pressmeddelande.

Som bakgrunden till projektet finns det tidigare forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar”, som visade att det 2016 för lantbruksföretag fanns krav på att föra 22 olika journaler och ansöka om 36 olika tillstånd eller anmälningar. Utöver dessa fanns även lagkrav kring ej branschspecifik lagstiftning kopplad till bokföring och arbetsgivarfrågor. Det nya projektet kommer utgå från de slutsatser och rekommendationer i det tidigare projektet.

I projektet kommer förenklingsförslag samlas in via hemsidan men också via bland annat djupintervjuer och sociala media. Förslagen ska utredas och därefter läggas fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorganisationer och forskare. De förslag som expertkommittén tycker är bra kommer att presenteras för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

Inom projektet kommer man bland annat utreda om det sker dubbel- eller trippelkontroller på delar av lantbruksföretagen, genom att jämföra kontrollprotokoll och kontrollinstruktioner från myndigheter och olika kontrollorgan.

– I projektet ”Metodutveckling för regelförenkling” kommer även några EU-baserade lagkrav jämföras hur de tillämpas i närliggande länder. Projektet kommer då undersöka hur ett eventuellt regelförenklingsarbete organiseras och ta lärdom av dessa så att de förslag som samlas in kan implementeras på ett enkelt sätt, säger Sara Bergström Nilsson.

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Projektet kommer avslutas i december 2022.

Läs mer och skicka in dina förslag på www.enklaregler.se.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste