Vill tillämpa forskning i verkligheten

En ny överenskommelse om fortsatt och stärkt samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till en ökad tillämpning av forskning i de gröna näringarna. Fokus ligger på innovation och nyttiggörande av tre prioriterade områden.

SLU och VGR satsar på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna. Foto: Jenny Svennås-Gillner / SLU

– Det är angeläget att forskning inom livsmedel omvandlas till tillämpning i verkligheten. Det handlar om innovationer inom odling och djurhållning så att västsvenska livsmedel kan bli mer självklara val bland allmänheten, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

25 miljoner

Sedan 2014 har de båda parterna, SLU och VGR, haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Enligt den nya överenskommelsen är det ett samarbete som både ska fortgå, fram till årsslut 2023, men även innefatta stärkta satsningar. 25 miljoner kronor ska nu gå till att öka tillämpningen av forskning i de gröna näringarna.

– Lantbruket har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och Västra Götaland vill vara ett föredöme i den omställningen. Om vi ska ta tillvara på lantbrukets potential måste vi våga investera i nya kunskaper och starka samarbeten, säger Kristina Jonäng

Tre områden

De tidigare gemensamma satsningarna som gjorts har enligt en extern utredning på uppdrag av SLU bidragit till utveckling av de gröna näringarna på ett positivt sätt. Därför presenterar man nu ytterligare satsningar inom ramen av det redan påbörjade samarbetet och fokus kommer ligga på tre prioriterade områden; Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktion, innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen samt kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket.

– Samarbetet med Västra Götalandsregionen har präglats av en samsyn kring forskningens betydelse för de gröna näringarnas hållbara utveckling, och utgår från de ämnesområden som SLU Skara har fokus på och som har särskild bäring på VGR:s uppdrag att främja tillväxt och sysselsättning i Västra Götaland. Vi är därför mycket positiva till att fortsätta samarbetet och gå in i den nya satsningen, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera