Utnyttja betet fullt ut

Trots att det känns som att året precis har börjat är betessäsongen snart här. Jordbruksaktuellt har pratat med Louise Ryberg och Frida Hedin, rådgivare för lantbruksdjur respektive naturvård på Hushållningssällskapet, som ger tips och råd för en lyckad betessäsong för får och lamm. 

 

Snart är det dags att släppa ut fåren på bete. Optimal beteshöjd för får ligger mellan fyra och åtta centimeter, när betet närmar sig tio till tolv centimeter börjar det bli förvuxet.  Näringsinnehållet kan även variera beroende på marker och arter. Det är också bra att se över betet efter giftiga växter, som exempelvis sprängört. Foto: Towe Johnson


Enligt Frida Hedin ska planeringen inför betessäsongen helst börja redan när djuren stallas in på hösten. 

– Då bör man utvärdera säsongen för att se vad som fungerade bra och vad som behöver justeras till nästa säsong.

Hon tipsar om att göra en matris över djurgrupper och beteshagar, för att lättare planera kommande säsong, och ha en plan för vilka marker som ska betas först. 

– Så man har stängslet på plats, och inte börjar stängsla när man egentligen skulle släppt ut djuren.

– Jag tror det är få som räknar ekonomiskt på betet. Det finns många sätt att räkna på det och se vad som faktiskt ger utdelning i kronor, säger Frida Hedin, rådgivare naturvård på Hushållningssällskapet.
 Foto: Björn Järpemo

Koll på parasiter

Enligt Louise Ryberg ska man avmaska tackorna senast tre dagar innan betessläpp, och ett träckprov ska tas två veckor innan. För att få ett säkert resultat är rekommendationen att ta provet under andra halvan av april.

– Vill man ha ut djuren tidigare så kan man ta träckprov tidigare, men då får man ha i åtanke att vissa parasiter fortfarande är i dvala och inte utsöndrar lika mycket ägg. 

Stora magmasken och stora leverflundran är två relativt vanliga parasiter, som också bidrar till problem i besättningen. 

– De ökar lite hela tiden, så de behöver vi framförallt ha koll på. Sen finns det andra parasiter som kanske är vanligare men inte gör så mycket skada, säger Louise.

Att växelbeta med andra djurslag, se till att betet inte blir för avbetat och att undvika blöta beten sent på hösten är några tips för att minska problem med parasiter. 

– De yngre djuren är mest känsliga, har man parasitinfekterade beten så är det bra att vänja av lammen i god tid, avmaska i samband med avvänjning samt erbjuda dem exempelvis ett åkermarksbete som är mindre infekterat. Följ upp lammens tillväxt och om de får diarréer. Om de är drabbade kan man även behöva avmaska tidigare under betessäsongen, säger Louise. 

– Se till att de äter mineralfoder, vänj av lammen i god tid och väg dem för att få en startvikt inför slutgödningen och låt tackorna efterbeta naturbetesmarkerna, tipsar Louise Ryberg, rådgivare för lantbruksdjur på Hushållningssällskapet. Foto: Anne Helgesson

Välkomstbete

När det är dags att släppa ut så är rekommendationen att först släppa på ett parasitfritt välkomstbete, där djuren får gå i tre till fyra veckor. 

– Framförallt så att lammen får en så mjuk exponering som möjlig. En del duktiga producenter har två eller tre välkomstbeten, så man kan låta det vila minst ett år för att få ner parasittrycket. Eller så har man kanske ett åkermarksbete som man bryter och lägger om, säger Louise.

Därefter ska de ut på det ”riktiga” betet, som vanligtvis är naturbete eller åkermarksbete. Frida berättar att man brukar prata om kontinuerligt-, rotations- och stripbete. Kontinuerligt bete, där djuren går hela säsongen eller längre perioder i samma hage, är vanligast, speciellt på naturbeten. Enligt Frida är det minst arbetsintensivt, men utnyttjandet av betet är sämre och det blir lättare problem med överbetade, övergödda och söndertrampade områden. 

Vid rotationsbete delas betet upp i olika fållor, och djuren är i de olika fållarna i allt från två dagar till två veckor innan de flyttas vidare till nästa. Vid stripbete har man ett fast yttre staket, och sen öppnar man varje dag en ny bit med färskt gräs inne i hagen. 

– Det ger bäst utnyttjandegrad av betet, eftersom du har en jämn och snabb avbetning. Men det är också det mest arbetskrävande.

Rotations- och stripbete är vanligast på åkermarksbeten, men att dela in i fållor kan också vara fördelaktigt på naturbeten. 

– Naturbeten räcker inte näringsmässigt till för lammen, utan man behöver stödutfodra på slutet. Däremot så kan man med en smart betesplanering få en högre utnyttjandegrad av betet än om man låter alla djur gå långa perioder i samma hage, säger Frida.

Merarbetet med staket och vatten som rotations- och stripbete innebär gör att många är tveksamma. Men Louise och Frida menar att det gäller att se utanför boxen för att hitta smarta lösningar. 

Behöver näring 

– Huvudsaken är att staketet runt omkring är ordentligt, sen kan staketet för just fållindelning vara betydligt enklare. För att lösa vattentillförseln ett par veckor så kanske en ibc-tank är det enklaste, säger Louise och Frida tipsar om att sätta vattenstationerna i knytpunkterna så att djuren når från olika fållor.

Speciellt viktigt är det att ha koll på lammen, som behöver ett näringsrikt bete under hela säsongen.  

– Många glömmer att tackorna börjar tappa i mjölkavkastning runt sex till åtta veckor efter lamning, och då gäller det att lammen hittar någon föda vid sidan om. För bäst resultat bör du skilja ifrån och tillskottsutfodra inför slakt, och du behöver göra det i god tid och slutgöda under betessäsongen om du vill få dem klara i tid och få bra betalt för slakten, säger Louise. 

Enligt henne så behövs ofta komplettering med kraftfoder, men hon berättar att något som börjar bli allt mer vanligt är att istället satsa på etablering av en intensiv höstgröda.

– Efter torkan 2018 var det några som testade. Det har funkat väldigt bra så då har de fortsatt. Då kan lammen förse sig av det som finns på åkern.

Grödor som används är framförallt foderraps och cikoria. 

– Det går att jämföra med ett kraftfoder, som har väldigt mycket protein, hög smältbarhet, lite växtfibrer och bra med energi. Det är ett krutfoder.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera