Grimme EVO 280 med hydraulisk drivning

Grimmes tvåradiga bogserade upptagare för grödor som potatis, lök och morötter får nu flera uppdateringar för ökad effektivitet. En nonstop-bunker möjliggör kontinuerlig tömning av lasten under färd.

Grimmes tvåradiga upptagare EVO 280 har fått en ny verison av företagets nonstop-bunker med en kapacitet på sex ton. Em bredare och längre elevator ger effektivare lossning i fältvagnar under färd. Foto: Grimme

Grimme skriver i ett pressmeddelande att man gjort en rad uppdateringar på sin tvåradiga skördemaskin EVO 280, som lanserades 2018. Grimme erbjuder nu utöver en fast åtta-tons bunker, en nyutvecklad version av sin så kallade nonstop-bunker som kan tömmas under färd samtidigt som skördearbetet pågår vilket ska effektivisera arbetet.

Snabbare tömning

Den nya versionen av nonstop-bunkern har en kapacitet på sex ton, vilket är ett halvt ton mer än tidigare versioner. Dessutom har elevatorn blivit både bredare och högre vilket möjliggör lossning i högre fältvagnar, samtidigt som avståndet mellan fältvagn och skördemaskin ökar.

Enligt Grimme är fördelarna med nonstop-bunkern bland annat en förkortad lossningstid på 45 sekunder och en ökad utnyttjandegrad av skördemaskinen när stilleståndstiden minskas. Kapacitetsökningen jämfört med en standardbunker där maskinen måste stå stila vid tömning beräknar Grimme till upp emot 30 procent.

Den teleskopiska hjulaxeln med hydrostatdrift kan förlängas med 500 millimeter och skjutas ihop till en transportbredd på tre meter. Foto: Grimme

För ökad drivkraft och bättre framkomlighet på fältet har Grimme tagit fram en hydrauliskt driven hjulaxel med teleskopfunktion, som driver båda hjul lika fort. På så vis kommer man ner på tre meters transportbredd, samtidigt som axelns hydrostatiska drift ger en konstant extra drivning på upptagaren med en kraft på motsvarande 2,3 ton.

Rensningen av enskilda band och såll sköts via funktionen Turbo Clean, där de olika funktionerna kan köras på maxhastighet en efter en för att få bort jord och andra föroreningar i maskinen.

Bättre arbetsmiljö

Arbetsplatserna vid sorteringsbandet har fått justerbara plattformar och möjlighet till dynor och drickahållare. Foto: Grimme

Även arbetsmiljön för arbetarna på upptagaren som sköter den manuella sorteringen har förbättrats, där Grimme nu erbjuder ställbara fotsteg vid sorteringsbandet för en bättre arbetsställning. Det finns också möjlighet att utrusta maskinen med en vattentät förvaringsbox, dynor vid sorteringsbandet, hållare för dryck samt en vattenbehållare på 15 liter för handtvätt. Med hjälp av ny belysning vid sorteringsbandet kan både personal och förare i traktorn framför skördemaskinen hålla bättre koll på materialflödet vid arbete i mörker.

För tunga jordar kan EVO 280 utrustas med höghållfasta plastskär, på vilka jorden inte fastnar lika lätt som på stålskär. Det första sållet kan dessutom utrustas med en anordning som smular sönder jordklumpar vid fuktig och lerig jord. Beroende på skördeförhållanden så kan rensbandet på maskinens tredje såll utrustas med ett platt transportband eller band med långa plastpiggar, så att stenar och jord lättare skiljs från grödan.  

Långa plastpiggar på transportbandet ka ge renare gröda då stenar och jord ramlar ner mellan piggarna, medan potatisen rullar ovanpå. Foto: Grimme

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Kommentera